Svara och påverka i vilken riktning vi utvecklar Mörskom! Kommunstrategienkät är öppen!

Svara och påverka i vilken riktning vi utvecklar Mörskom! Kommunstrategienkät är öppen!

Kommunens olika funktioner och tjänster bygger på kommuninvånarna och tjänsternas förbrukare. Kommuninvånarna har den bästa sakkännedomen för att bedöma hemkommunens framtid. Som representanter för kommuninvånarna har man vid kommunalvalet valt 17 fullmäktige som beslutsfattare. Det viktigaste dokumentet för fullmäktige gällande kommunens ledning är den lagstadgade kommunstrategin på basen av vilken man beslutar om tyngdpunktsområden för verksamheten under kommande år samt om penninganvändning.

För tillfället håller Mörskom kommun på att förnya sin kommunstrategi. Som tema för dokumentet har fullmäktige definierat vardagstryggheten. Begreppet trygghet har under senaste år utvidgats, från den traditionella myndighetsbaserade verksamheten, allt mera i riktning mot välmående- och hälsoarbete som olika instanser såsom kommuner, församlingar, föreningar, organisationer och privata förverkligar. Tryggheten förverkligas bäst som en del av gemenskapens mångfacetterade vardag.

Som stöd för strategiarbetet förverkligas en omfattande enkät bland berörda parter under tiden 17.7.-19.8.2019. Enkäten kartlägger synpunkter för kommuninvånare, sommargäster, på orten arbetande, företagare och flera andra, i olika åldrar och med olika bakgrunder, på målsättningarna för kommunens beslutsfattande och vardagstrygghetens tyngdpunktsområden. Genom att svara på enkäten kan du således påverka i vilken riktning vi utvecklar Mörskom under kommande år.

Enkäten utgör endast en del av engagemanget bland kommuninvånare och olika berörda parter. Arbetet pågår i olika skeden under hela höstperioden. Det är meningen att strategin blir färdigställd i december 2019 och tas i bruk från och med början av år 2020. Strategiarbetet koordineras av en ledningsgrupp som består av kommunens arbetstagare och förtroendevalda.

Hur svarar jag?

Enkätblanketten i pappersform kan man hämta, för att fylla i den hemma eller på ort och ställe, och inlämna den till biblioteket under adressen Ämbetsvägen 5 under hela enkätens svarstid.

Du kan också svara på enkäten i nätet under adressen https://sv.surveymonkey.com/r/Morskomstrategi

Det tar i medeltal 15 minuter att svara på enkäten. Den som svarar kan inte identifieras på basen av svaren som är helt konfidentiella och saknar namnuppgifter. Om du trots allt vill delta i utlottningen av ett värdefullt pris kan du bifoga dina kontaktuppgifter till enkäten.

Konsultbyrån Hallintoakatemia ansvarar för enkätens förverkligande. Om du har frågor gällande enkäten kan du kontakta följande kontaktperson i Hallintoakatemia: Henri Yli-Salomäki, tel. 044 528 7109, henri.yli-salomaki@hallintoakatemia.fi.

Din åsikt har en genuin betydelse.           

Med önskan om en bra sensommar,

Mörskom kommun