Tjänsten som direktör för småbarnsfostran

Tjänsten som direktör för småbarnsfostran

MÖRSKOM KOMMUN lediganslår på nytt att sökas
TJÄNSTEN SOM DIREKTÖR FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

Direktörens, för småbarnsfostran, uppgift är att leda ansvarsområdet för småbarnsfostran och ansvara för ekonomi, personal och administration, inneha uppgiften som daghemsdirektör samt vid behov delta i småbarnsfostrans undervisning. Direktören för småbarnsfostran fungerar också som förman för familjedagvården.

Uppgiften förutsätter god kännedom om småbarnsfostran och förmanskunskaper. Tjänstens behörighetskrav är behörighet som lärare vid småbarnsfostran eller för socionomuppgifter och som minimikrav lämplig, högre högskole-examen. Dessutom värdesätter vi motiverande ledarskap, mångsidigt kunnande, flexibilitet och samarbetsförmåga. Vi förutser en start i tjänsten 1.8.2019 eller enligt överenskommelse.

Tjänstens avlöning och övriga villkor utgår enligt AKTA. Den valda bör före tjänstens mottagning förete ett godkänt läkarintyg om sitt hälsotillstånd samt ett registerutdrag till påseende, enligt lagen 504/2002, gällande utredning om brottslig bakgrund för personer som arbetar med barn. Tjänsten gäller tillsvidare och vid tjänstens besättande tillämpas sex månaders prövotid.

Ansökningar inklusive studie- och arbetsintyg bör inlämnas via kommunrekryteringen under adressen matti.latva-pirila@myrskyla.fi senast 24.6.2019 kl. 16.00. Ansökningsdokumenten returneras inte. Tidigare inlämnade tjänsteansökningar beaktas. Intervjuerna påbörjas redan under pågående ansökningstid.

Tilläggsuppgifter ger
förvaltningsdirektör Matti Latva-Pirilä, 040 746 0626, matti.latva-pirila@myrskyla.fi
direktören för småbarnsfostran Tiina Salminen, 040 584 6847, tiina.j.salminen@myrskyla.fi

Information om kommunen också på kommunens hemsidor www.myrskyla.fi. Mörskom är en rökfri kommun.

Mörskom 10.6.2019
Kommunstyrelsen