Bildningstjänster

Skolorna

Lågstadiet i Mörskoms skola har nio lärare och ligger i Mörskom kommuns centrum. 

Undervisning för årskurser 7-9 anordnas i Orimattilan yhteiskoulu enligt skolavtalet mellan Mörskom och Orimattila stad.

Den svenskspråkiga undervisningen anordnas i Lovisa.