Brand- och räddningsväsen

Räddningsverket i Östra Nyland:
www.iupl.fi

Mörskom-Pukkila betjäningsställe
Brandstationsvägen 3, 07600 MÖRSKOM

Brandingenjör Reijo Houni 040 757 1123
Brandinspektör Linnea Kytömäki 040 489 166

ALLMÄNT NÖDNUMMER 112

Var och en kan genom sitt eget agerande förhindra olyckor och farliga situationer, förbereda sig för olika farosituationer och delta i räddningsverksamhet. I lagen om räddningsverksamhet ingår flera bestämmelser som berör varje enskild individ. I en nödsituation bör man varna personer i fara, slå alarm och inleda räddningsverksamheten enligt bästa förmåga.