Tjänster

För företagaren

Näringsverksamhet

ProAgria Etelä-Suomi ry ger rådgivningstjänster till företagare och personer som planerar företagsverksamhet.

 

Sevärdheter

Hembygdsmuséet består av två gamla spannmålsmagasin vid Centrumvägen invid kyrkan. I magasinen finns över 800 föremål utställda. Muséet är öppet i juni-augusti under söndagar kl. 11.30 – 14.30.

Den vita träkyrkan är från 1803. Klockstapeln från 1772. Orgeln inköptes 1875 från Katarinakyrkan i St. Petersburg. Ett särdrag hos kyrkan är att den pryds av vapnen för de adelssläkter som bott i Mörskom. Kyrkan är öppen i juni-juli under söndagar kl. 11.30 – 14.00. Tel. (019) 677 0007 vard. 9-15.

Lasse Viréns staty från 1994, invid Centrumvägen; skulptör Terho Sakki.

Längs Supimäki ås löper Lasses stig som är en naturstig med utsiktsplatser. Åsen ligger 97 meter över havsytan.