Kungörelser och lagstadgade annonser

Kommunens kungörelser och lagstadgade annonser publiceras på den här sidan samt på kommunens anslagstavla (Ämbetsvägen 5). Dessutom kan de enligt ärendets viktighetgrad publiceras i tidningen Itäväylä. Vid kommunens information utnyttjas också det sociala mediets kanaler.

Klassificering och avgränsning av grundvattenområden i Mörskom

Nylands närings-, frafik- och miljöcentralens ansvarsområde för miljö och naturresurserna framlägger 18.2.2019 klassificering och avgränsning av grundvattenområden i Mörskom till påseende.

kungörelse
– bilaga 1, grundvattenområdens hydrogeologi
– bilaga 2, kartor

Päijänne-Tavastlands avfallstaxa

Päijänne-Tavastland avfallstaxa fr.o.m. 1.1.2019, kungörelse

Päijänne-Tavastlands avfallstaxa

Päijänne-Tavastlands avfallstaxa fr.o.m 1.1.2018, kungörelse

Ansvaret för reparationsunderstöd har överförts från kommunerna till ARA

Enligt en lag som trädde i kraft i början av 2017 ansvarar kommunerna inte längre för reparationsunderstöden. Nuförtiden är det Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) som handlägger dessa understödsärenden.

Meddelande

Mörskom kommuns och vattentjänstverks faktureringsadresser ändrar

Mörskom kommuns och vattentjänstverks faktureringsadresser ändrar 24.5.2017, meddelande

VTT Ab:s ansökan om tillstånd för nedläggningen av en forskningsreaktor 29.08.2017

Meddelande om att Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s ansökan om tillstånd för nedläggning av en forskningsreaktor är anhängig

Muuta kirjainkokoa
Paranna kontrastia