Kungörelser och lagstadgade annonser

Kommunens kungörelser och lagstadgade annonser publiceras på den här sidan samt på kommunens anslagstavla (Ämbetsvägen 5). Dessutom kan de enligt ärendets viktighetgrad publiceras i tidningen Itäväylä. Vid kommunens information utnyttjas också det sociala mediets kanaler.

Samrådsdokument om havsförvaltningsplanen “Statusen i Finlands marina miljö 2018” finns till påseende 8.1-16.2.2018

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, kungörelse: Samrådsdokument om havsförvaltningsplanen “Statusen i Finlands marina miljö 2018”

Samrådsdokumentet och vakgrundsmaterialet finns till påseende på adressen www.miljo.fi/paverkavatten > havsvård.

Påverka vatten – väsentliga frågor och arbetsprogram för vattenvården samt miljörapport, till påseende 8.1-9.7.2018

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, kungörelse: “Påverka vattnen – väsentliga frågor och arbetsprogram för vattenvården samt miljörapport”

Remissdokumenten för vattenförvaltningsområdet samt bakgrundsdokument finns till påseende elektroniskt på adressen www.miljo.fi/paverkavatten > vattenvård.

Val av republikens president

Val av republikens president i Mörskom kommun, kungörelse

Päijänne-Tavastlands avfallstaxa

Päijänne-Tavastlands avfallstaxa fr.o.m 1.1.2018, kungörelse

Ansvaret för reparationsunderstöd har överförts från kommunerna till ARA

Enligt en lag som trädde i kraft i början av 2017 ansvarar kommunerna inte längre för reparationsunderstöden. Nuförtiden är det Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) som handlägger dessa understödsärenden.

Meddelande

Mörskom kommuns och vattentjänstverks faktureringsadresser ändrar

Mörskom kommuns och vattentjänstverks faktureringsadresser ändrar 24.5.2017, meddelande

Uppbåden 2017

Uppbåden 2017, kungörelse

VTT Ab:s ansökan om tillstånd för nedläggningen av en forskningsreaktor 29.08.2017

Meddelande om att Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s ansökan om tillstånd för nedläggning av en forskningsreaktor är anhängig

Muuta kirjainkokoa
Paranna kontrastia