Kungörelser och lagstadgade annonser

Kommunens kungörelser och lagstadgade annonser publiceras på den här sidan samt på kommunens anslagstavla (Ämbetsvägen 5). Dessutom kan de enligt ärendets viktighetgrad publiceras i tidningen Itäväylä. Vid kommunens information utnyttjas också det sociala mediets kanaler.

Kommunkansliet är stängt 1-26.7.2019

Kommunkansliet i Mörskom är stängt under tiden 1.7 – 26.7.2019 

Telefondejour: 

Tekniska byrån:
1
.7-5.7 under tjänstetid tel. 040 524 4147, övriga tider tel. 040 554 4387
 8.7-26.7 under tjänstetid tel. 044 726 9289, övriga tider tel. 040 554 4387 

Byggnadsinspektion:
1
.7-12.7 tel. 0400 841 151
15.7-26.7 tel. 0400 415 083 

Miljövården:
1.7-19.7 ingen dejour
15.7-26.7 tel. 040 763 9420

Områdesarkitekt: ingen dejour 

Lantbruksbyrå: tel. 040 720 9934

Tjänsten som direktör för småbarnsfostran

MÖRSKOM KOMMUN lediganslår på nytt att sökas
TJÄNSTEN SOM DIREKTÖR FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

Direktörens, för småbarnsfostran, uppgift är att leda ansvarsområdet för småbarnsfostran och ansvara för ekonomi, personal och administration, inneha uppgiften som daghemsdirektör samt vid behov delta i småbarnsfostrans undervisning. Direktören för småbarnsfostran fungerar också som förman för familjedagvården.

Uppgiften förutsätter god kännedom om småbarnsfostran och förmanskunskaper. Tjänstens behörighetskrav är behörighet som lärare vid småbarnsfostran eller för socionomuppgifter och som minimikrav lämplig, högre högskole-examen. Dessutom värdesätter vi motiverande ledarskap, mångsidigt kunnande, flexibilitet och samarbetsförmåga. Vi förutser en start i tjänsten 1.8.2019 eller enligt överenskommelse.

Tjänstens avlöning och övriga villkor utgår enligt AKTA. Den valda bör före tjänstens mottagning förete ett godkänt läkarintyg om sitt hälsotillstånd samt ett registerutdrag till påseende, enligt lagen 504/2002, gällande utredning om brottslig bakgrund för personer som arbetar med barn. Tjänsten gäller tillsvidare och vid tjänstens besättande tillämpas sex månaders prövotid.

Ansökningar inklusive studie- och arbetsintyg bör inlämnas via kommunrekryteringen under adressen matti.latva-pirila@myrskyla.fi senast 24.6.2019 kl. 16.00. Ansökningsdokumenten returneras inte. Tidigare inlämnade tjänsteansökningar beaktas. Intervjuerna påbörjas redan under pågående ansökningstid.

Tilläggsuppgifter ger
förvaltningsdirektör Matti Latva-Pirilä, 040 746 0626, matti.latva-pirila@myrskyla.fi
direktören för småbarnsfostran Tiina Salminen, 040 584 6847, tiina.j.salminen@myrskyla.fi

Information om kommunen också på kommunens hemsidor www.myrskyla.fi. Mörskom är en rökfri kommun.

Mörskom 10.6.2019
Kommunstyrelsen

Befattningen som lärare inom småbarnsfostran

Daghemmet Helmitarha i Mörskom kommun producerar högklassiga och mångsidiga tjänster inom småbarnsfostran i fyra grupper. Vi förverkligar småbarnsfostran i en välkomnande och avspänd miljö där barnen växer och lär sig enligt individuella resurser. Landsbygdsmiljön erbjuder en genuin och naturnära inlärningsmiljö.

Vi söker en lärare för småbarnsfostran, för en befattning tillsvidare, från och med 1.8.2019. Behörighetskrav: Behörighet enligt lagen om småbarnsfostran (540/2018). Dessutom värdesätter vi förmåga för samarbete och växelverkan som krävs för arbete inom fostringsgemenskapen.

Lönen utgår enligt AKTA. Grundlönen för lärare inom småbarnsfostran är 2477,13 €. Före befattningens mottagande bör läkarintyg och straffregisterutdrag företes.

Skriftliga ansökningar skall inlämnas senast 31.7.2019, kl. 16.00 under adressen: Helmitarha daghem, Koivistovägen 1, 07600 MÖRSKOM eller via e-mail under adressen kunta@myrskyla.fi

Tilläggsuppgifter: tf. direktörer för småbarnsfostran Kirsi Myllyniemi (-19.7), Jaana Henriksson (20.7-31.7) tel. 040 584 6847

WWW-adress: www.myrskyla.fi
Kontaktuppgifter: tf. direktör för småbarnsfostran, 040 5846847, kirsi.myllyniemi@myrskyla.fi (-19.7), jaana.henriksson@myrskyla.fi (20.7-31.7)
Arbetsplatsens adress: Koivistovägen 1, 07600 Mörskom
Avlöning: Allmänt kommunalt tjänste- och kollektivavtal
Arbetet börjar: 1.8.2019 eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: 38,75 h/vecka
Arbetet varar: över 12 mån

Uppbåden 2019

Uppbåden 2019, kuulutus

NTM-centralen i Nyland meddelar

MKB-kungörelse

Lovisa skärgårds fiskeförbud

Fiskerienheten i Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral har 12.4.2019 givit beslut om fiskeförbudsområden inom Lovisa skärgårds fiskeriområde, kungörelse

Päijänne-Tavastlands avfallstaxa

Päijänne-Tavastland avfallstaxa fr.o.m. 1.1.2019, kungörelse

Ansvaret för reparationsunderstöd har överförts från kommunerna till ARA

Enligt en lag som trädde i kraft i början av 2017 ansvarar kommunerna inte längre för reparationsunderstöden. Nuförtiden är det Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) som handlägger dessa understödsärenden.

Meddelande

Mörskom kommuns och vattentjänstverks faktureringsadresser ändrar

Mörskom kommuns och vattentjänstverks faktureringsadresser ändrar 24.5.2017, meddelande

VTT Ab:s ansökan om tillstånd för nedläggningen av en forskningsreaktor 29.08.2017

Meddelande om att Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s ansökan om tillstånd för nedläggning av en forskningsreaktor är anhängig

Muuta kirjainkokoa
Paranna kontrastia