Kungörelser och lagstadgade annonser

Kommunens kungörelser och lagstadgade annonser publiceras på den här sidan samt på kommunens anslagstavla (Ämbetsvägen 5). Dessutom kan de enligt ärendets viktighetgrad publiceras i tidningen Itäväylä. Vid kommunens information utnyttjas också det sociala mediets kanaler.

Nationella veterandagen

Evenemang i Mörskom under Nationella veterandagen 27.4.2019, kungörelse

Östra Nylands fiskeområdets stämma 7.5.2019

Östra Nylands fiskeområde håller stämma 7.5.2019 kl. 18.00, kungörelse

Lovisa skärgårds fiskeförbud

Fiskerienheten i Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral har 12.4.2019 givit beslut om fiskeförbudsområden inom Lovisa skärgårds fiskeriområde, kungörelse

Päijänne-Tavastlands avfallstaxa

Päijänne-Tavastland avfallstaxa fr.o.m. 1.1.2019, kungörelse

Ansvaret för reparationsunderstöd har överförts från kommunerna till ARA

Enligt en lag som trädde i kraft i början av 2017 ansvarar kommunerna inte längre för reparationsunderstöden. Nuförtiden är det Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) som handlägger dessa understödsärenden.

Meddelande

Mörskom kommuns och vattentjänstverks faktureringsadresser ändrar

Mörskom kommuns och vattentjänstverks faktureringsadresser ändrar 24.5.2017, meddelande

VTT Ab:s ansökan om tillstånd för nedläggningen av en forskningsreaktor 29.08.2017

Meddelande om att Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s ansökan om tillstånd för nedläggning av en forskningsreaktor är anhängig

Muuta kirjainkokoa
Paranna kontrastia