Hälsa & Välbefinnande

Välfärdskommunförbundet i Päijät-Häme har anordnandeansvaret för social- och hälsovårdstjänster i Mörskom. Tilläggsuppgifter om välfärdskommunförbundet i Päijät-Häme hittar du med denna link .