Småbarnsfostran & Utbildning

Skolor

Lågstadiet i Mörskom kyrkoby är en skola med nio lärare. Skolan befinner sig i kommunens centrum. Skolan i Kyrkobyn är fr.o.m. hösten 2010 det enda lågstadiet i kommunen.

Årskursernas 7-9 undervisning anordnas i Orimattilan yhteiskoulu på basen av ett avtal mellan Mörskom och Orimattila stad.

Den svenskspråkiga undervisningen anordnas i Lovisa. Mörskom kommun har ett undervisningsavtal med Lovisa stad.

Forsby skola (Klasserna 1-6) Skolan är i Forsby.

Sävträsk skola (Klasserna 1-6) Skolan är i Liljendal.

Lovisavikens skola (Klasserna 7-9)