Social- och hälsovårdstjänster

FPA-taxi

Ändringar i taxiresor som ersätts av FPA från och med 1.1.2022

FPA konkurrensutsatte serviceproducenterna för FPA-taxi på hösten 2021. Från och med 1.1.2022 finns det två serviceproducenter i varje landskap från vilka kunden kan beställa de taxiresor som ersätts av FPA. Av de två serviceproducenterna kan kunden välja den producent som bäst motsvarar kundens behov.

Resan beställs alltid från serviceproducenten i det område resan börjar från. Till exempel resan från Mörskom till tjänster som är belägna inom Päijät-Sote, beställs från Nylands serviceproducenter. Serviceproducenterna är Suomen Lähilogistiikka och Taksi Helsinki. Den förra serviceproducenten Menevä Oy lyckades inte i konkurrenssättningen. Returresan tillbaka till Mörskom beställs från serviceproducenterna i Päijät-Tavastland. Serviceproducenterna är Suomen Lähilogistiikka och Lahden Aluetaksi. Eftersom det är fråga om en resa av besöksnatur kan kunden i samband av ditresan även boka direkt returresan, vilket betyder att trafikanten är samma under hela resan.

Mer information: www.kela.fi/muutoksia-taksimatkoihin-1.1.2022.

Suomen Lähilogistiikka, Nyland, tfn 0800 051 50 (på finska), tfn 0800 051 51 (på svenska)
Suomen Lähilogistiikka, Päijät-Tavastland, tfn 0800 051 60
Taksi Helsinki, tfn 0800 414 600 (på finska), tfn 0800 414 601 (på svenska)
Lahden Aluetaksi, tfn 0800 30 123