Framtidens social- och hälsovårdstjänster i Östra Nyland

Reformarbete för den administrativa grunden och funktionaliteten för social- och hälsovård pågår. Från och med 1.1.2023 tar de nya välfärdsområdena ansvaret för att ordna social- och hälsovården samt räddningsväsendet. I fortsättningen hör Mörskom till Östra Nylands välfärdsområde. Beredningsarbete för de framtida social- och hälsovårdstjänsterna för invånarna i Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgå, Pukkila och Sibbo pågår för närvarande.

Välfärdsområdesfullmäktige och -styrelse inledde sin verksamhet 1.3.2022.

Hemsida för Östra Nylands välfärdsområde