Social- och hälsovårdstjänster fr.o.m 1.1.2023

Social- och hälsovårdstjänster

Östra Nylands välfärdsområde ansvarar sedan 1.1.2023 för social- och hälsovårdstjänsterna i Mörskom.

Hälsostationen och tjänsterna för äldre i Mörskom fortsätter att fungera på samma sätt som förut. Socialtjänsterna och munhälsovården i Mörskom kommer att stärkas. Besöksadresser:

  • Mörskom hälsostation, Genvägen 2, 07600 Mörskom
  • Grupphemmet Väinölä, Koivistovägen 5, 07600 Mörskom

Kundservicens nya telefonnummer:

  • Hälsostationen, tfn 019 5600 500
  • Munhälsovården, tfn 019 5600 501

Laboratorium

HUS laboratorium börjar på Mörskom hälsostationen onsdagen den 4 januari 2023. Laboratoriet betjänar endast via tidsbokning en dag i veckan, det vill säga på onsdagar kl. 8.20–13.30. Boka tid online på www.huslab.fi/ajanvaraus eller per telefon på 09 471 868 00 vardagar kl. 07.30–15.30.

Jouren

Efter tjänstetid kan man uppsöka läkarjouren i Borgå och munhälsovårdens jour i Helsingfors (HUS). Ring Jourhjälpen innan du beger dig iväg till akutmottagningen. Där får du en bedömning av vårdbehovet och vid behov hänvisas du till rätt verksamhetsställe inom HUS.

  • Jourhjälpen, tfn 116 117

Nödsituationer

  • I nödsituation ska du ringa tfn 112
  • Social- och krisjouren vid Östra Nylands välfärdsområde, tfn 019 5600 150

Aktuella meddelanden från välfärdsområdet

Östra Nylands välfärdsområde informerar om sina tjänster, om covid-19 och om andra aktuella frågor på sin webbplats ostranyland.fi. Det är skäl att följa den!

Upplysningar

Har du en vårdrelation eller en remiss till specialiserad sjukvård i Päijänne-Tavastland, så fortsätter vården och uppföljningen där. Framdeles kommer de vårdsökande att hänvisas till undersökningar och vård i Östra Nyland.

Ytterligare information om tjänsterna och svar på många frågor hittar du i en presentation för ett informationsmöte med kommuninvånare. Presentation

FPA-taxi