Social- och hälsovårdstjänster

Tjänster för seniorer

Tjänster och rehabilitering för seniorer

För tjänster för seniorer i Mörskom (samt i Asikkala, Gustav Adolfs, Hollola, Itis, Kärkölä, Lahtis, Nastola, Orimattila, Padasjoki och Pukkila) ansvarar Päijät-Sote.

Servicerådgivning och -handledning för seniorer har samordnats på ett ställe och nummer, Servicerådgivning för seniorer (före detta klienthandledningen Siiri). På servicerådgivningen för seniorer har det också samordnats rådgivning, styrning och tillsyn som gäller de privata serviceproducenterna. Syftet med servicerådgivning för seniorer är att stödja att äldre klarar sig hemma och att tillsammans med kunden hitta lösningar för smidigare vardag. Målsättningen är att den rätta typen av hjälp finns att få på rätt tid.

I servicerådgivningens söktjänst kan det hittas alla typer av tjänster: privata serviceproducenternas tjänster, tjänster som kan betalas med servicesedlar och offentliga tjänster. Rådgivningen är kostnadsfri för kunden och ärenden kan även uträttas anonymt. Servicerådgivarna berättar om tillgängliga alternativen och hjälper kunden att hitta tjänsterna de behöver. Om kunden befinner sig i situationen där det krävs en omfattande kartläggning av servicebehovet, ordnar servicerådgivarna ett hembesök med servicehandledaren.

Servicerådgivning för seniorer, kontaktuppgifter

Betjäning vardagar kl.9–15, onsdag kl. 9–16.

Telefon 044 482 5050

Webbplatsen https://ikaantyneidenpalveluneuvonta.fi/

Servicestället finns i köpcentrumet Trio, i andra våningen på adressen Aleksanterinkatu 18, Lahtis.

Päijät-Sote/Hem- och boendetjänster

Grupphemmet Väinölä som färdigställdes 2015 är ett serviceboende med heldygnsomsorg i Mörskom.

Grupphemmet Väinölä (Koivistovägen 5)

Chef för serviceboende
Päivi Aaltonen
(paivi.aaltonen@phhyky.fi)

044 729 7561

Sjukskötare Irmeli Hämäläinen

044 729 7560

Vårdarna 24h

044 729 7553

Geronom

044 729 7569

Vård i hemmet

Chef för vård i hemmet, Mörskom och Pukkila

Kirsi Ylinen

044 440 3205

Väinön ja Kertun tupa i hus 7

Väinön ja Kertun tupa ordnas för tillfället i hus 7, lägenhet 9. Geronom-studeranden Kiira Laine och Ira Järvelä från Sydöstra Finlands yrkeshögskola ordnar verksamheten och den är en del av ett utvecklingsprojekt i deras studier. Väinön ja Kertun tupa samlas en gång om veckan, på torsdag kl. 9–10.30. Programmet består av samvaro, kaffe och olika teman. Verksamheten ordnas under våren och sommaren 2022 och är avsedd för de som bor på Koivistontie 3, 5 och 7.

Kontaktuppgifter för studerandena:

Kiira Laine tfn 040 546 4836

Ira Järvelä tfn 040 559 8299

Kaffestund för seniorer

Sanna Andberg, som är verksamhetshandledare i Mörskom kommun, har börjat ordna Kaffestund för seniorer på adressen Koivistontie 7 (Hus 7). Under stunderna kan man pyssla, handarbeta, prata med andra eller göra vad man önskar. Kom och möta andra på onsdag kl. 12–13.30.

Servicetaxi i landsbygden

Rut 1:

Kyrkby-Sopajärvi-Kyrkby, trafikeras på onsdag
Avgång från kyrkbyn kl. 9:15. Rutten och tidtabellen anpassas efter passagerare (Soidinsuo, Hevonoja, Grevnäs, Muttom).

Rut 2:

Kyrkby-Labbom-Backböle-Kankböle, Humlefors-Kyrkby,
trafikeras på onsdag
Avgång från kyrkbyn kl. 9:30.

Anmälningar för skjutsen och mer information: Kuljetus Högström Oy, tfn 0400 318 462

Avgift 7€/person

Motionsgrupper

Information om motionsgrupper som ordnas i kommunen hittar du här!

Boende för äldre

Kommunen äger 34 hyresbostäder som är avsedda för äldre. Majoriteten av bostäderna är i enplansradhus där bostäderna har en liten gård. Bostäder som är avsedda för äldre har ingen hyresgaranti.

Mer information:
Byråsekreterare
Maarit Ersala-Sgouveakos
040 630 3365
maarit.ersala-sgouveakos@myrskyla.fi