Rehabiliterande arbetsverksamhet

Rehabiliterande arbetsverksamhet är ledd verksamhet som ordnas av kommunen. Verksamheten ordnas 1-4 gånger varje vecka och den varar minst 3 månader. Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte skräddarsys enligt kundens behov så att verksamheten på bästa möjliga sättet främjar färdigheter i arbetslivet, livskompetens och funktionsförmåga. Verksamheten syftar att förbättra förutsättningar för sysselsättning, utbildning eller förutsättningar att ta emot andra tjänster som främjar sysselsättning. Gruppen för den rehabiliterande arbetsverksamheten i Mörskom kommun fungerar i Toimintakeskus Voimala, Ämbetsvägen 7 samt i närområden. Andra verksamhetsområden är till exempel kommunens tekniska tjänster, biblioteket, församlingen, Grupphemmet Väinölä och daghemmet Helmitarha.

Den rehabiliterande arbetsverksamhetenär avsedd för personer som varit arbetslösa under en lång tid.Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är socialservice enligt socialvårdslagen och verksamheten baserar sig på lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte Handbok om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Ytterligare uppgifter: tyollisyyspalvelut@myrskyla.fi