Tjänster

Tekniska tjänster

Tekniska tjänsternas uppgift är att bibehålla och utveckla en trygg och fungerande livsmiljö genom att producera samhällstekniska tjänster för kommuninvånarna.

Tekniska tjänstens personal

Tekniska tjänsternas förman
Teknisk direktör
Timo Krigsman
040 524 4147

Arbetslädare

Jaakko Lapinniemi
044 726 9289

Byråsekreterare
Maarit Ersala-Sgouveakos
040 630 3365

Serviceman
Henry Jarva
0400 207 152

Fastighetsskötare
Juha Vainio
040 866 7036

Dejourering ytterom arbetstid 040 5544387.