Brand- och räddningsväsen

Räddningsverket i Östra Nyland:
www.iupl.fi

Mörskom-Pukkila betjäningsställe
Brandstationsvägen 3, 07600 MÖRSKOM

Brandingenjör Reijo Houni 040 757 1123

Jourhavande brandinspektör må-fre kl. 9:00-14:30 tel. 040 631 2916, palotarkastaja@porvoo.fi

ALLMÄNT NÖDNUMMER 112

Var och en kan genom sitt eget agerande förhindra olyckor och farliga situationer, förbereda sig för olika farosituationer och delta i räddningsverksamhet. I lagen om räddningsverksamhet ingår flera bestämmelser som berör varje enskild individ. I en nödsituation bör man varna personer i fara, slå alarm och inleda räddningsverksamheten enligt bästa förmåga.