Miljövården

Den gemensamma byggnadsinspektions- och miljövårdsenheten för Askola, Borgnäs, Mörskom och Pukkila kommuner sköter byggnadsinspektionen, miljövården och uppgifter gällande marktäkt fr.o.m. början av är 2006.

Miljövården i Askola har tagit i bruk den riksomfattande Lupapiste-servicen. Alla användare, såväl kommuninvånare som företag som registrerat sig via servicen kan ansöka om tillstånd eller lämna in anmälningar på Askola, Borgnäs, Mörskom och Pukkila kommuners områden.

Ansökningar om tillstånd och anmälningar bör i första hand göras via Lupapiste .

Ärenden gällande Mörskom handhas av miljövårdssekreterare Laura Haapola
040 763 9420, laura.haapola@askola.fi

Miljövårdssekreterarna är anträffbara i Askola måndagar och fredagar. Det är önskvärt att boka tid (också jourtider) för att säkerställa att tjänsteinnehavaren är på plats.