Tekniska tjänster

Elanslutningar

Elanslutningsavgifter fr.o.m. 1.1.2014

Kymmenedalens El Ab

Egnahemshus 25 A huvudsäkring:
På planeområde 2 470 €.
Ytterom planeområde, om max. 600 m:s avstånd från transformator 3 520 € och 600-800 m:s avstånd 5 640 euro.

Prislistan för anslutningsavgifter i sin helhet: https://www.ksoy.fi/