Tekniska tjänster

Hyrebostäder

HYRESBOSTÄDER:

http://www.kas.fi/

KAS asunnot Oy
rovaniemi.vuokraus@kas.fi
tel 016 322 3412

Elektronisk bostadsansökan
Skrivbar bostadsansökan

Kommunen äger ca 40 st uthyrbara bostäder varav 34 stycken är åldringsbostäder. Största delen av bostäderna är i 1-våningsradhus med egen, liten gårdsplan. Som hyresgaranti uppbärs ett belopp som motsvarar två månaders hyra. Ingen garanti uppbärs för bostäder avsedda för åldringar.