Tjänster

Välfärdstjänster

Välfärdstjänsternas förvaltning har som uppgift att tillhandahålla och utveckla förebyggande tjänster som främjar välmående och hälsa, beaktande av kommunekonomin. Dessutom syftas det att aktivt samarbeta såväl lokalt som regionalt med olika berörda parter och organisationer. Målsättningen är att främja kommuninvånarnas välfärd och hälsa genom att erbjuda möjlighet till ett aktivt och tillfredställande liv i en vardagstrygg och trivsam livsmiljö.

Välfärdstjänsterna består av de följande serviceområdena:

  • motion- och friluftstjänster
  • ungdomstjänster
  • kulturtjänster
  • hembygdsmuseum
  • samarbete med medborgarinstituten Wellamo

Välfärdstjänsterna är även organisationsansvariga för olika verksamheter inom välfärds- och hälsosektorn. Sådana verksamheter är bland annat äldre- och handikappråd, förebyggande mental- och missbrukarvård, arbete mot våld inom familjen och i nära relationer, styrnings- och servicenätverk för unga samt en del av tjänster för äldre. Dessutom deltar välfärdstjänsterna aktivt i det arbete som utförs i utredningsgrupper för välfärdsområden.

Mer information om välfärdstjänster:

Välfärdsdirektör
Jaana Keisala
040 596 9856
jaana.keisala@myrskyla.fi

Du kan även filtrera på bland annat olika idrotts-, fritids- eller hobbymöjligheter i kommunens karttjänst. Sök även olika tjänster och sevärdheter som intresserar dig!