Tomter och kartor

Tomter

Kommunen

Mörskom är den första Vardagstrygga Kommunen i Finland som satsar på vardaglig trygghet i all sin samhälleliga verksamhet. Tryggheten bygger på arbetet för välmående och hälsa samt på de små detaljerna som skapar trygghet i vardagen. Sjöplatån i Östra Nyland har modifierats av istiden och består av femton sjöar. Typiska för miljön är även berg, lundar och tallåsar. Den tvåspråkiga, ekonomiskt balanserade, livskraftiga och utvecklande landsbygdskommunen i Östra Nyland ligger nära städer. Mörskom hör till Borgå ekonomiska region och är även känd som Lasse Viréns hemkommun. Idrottsföreningen Myrskylän Myrsky ordnar årligen evenemanget Lassen Hölkkä i kommunen. Delturerna och halvmaratonen som ingår evenemanget samlar flera hundra deltagare. Mörskom är belägen i ett landsbygdsområde nära städer. Från Mörskom kör du till Helsingfors, Borgå, Lovisa, Lahtis eller Kouvola i cirka en timme.

Tomter och byggplatser för bostäder

Mörskom kommun har bostadstomter och byggplatser till salu både i detaljplanområdet och på landsbygden. Priserna är vägledande och varierar mellan cirka en och halv euro och femton euro/kvadratmeter (~1,50 €/m2 – 15 €/m2) beroende på området.

Mörskom kommun erbjuder tre bostadsområden med olika profiler. Tomtområdet vid Kyrkträsket, tomtområden i Narikko och Palostenmäki ligger alla på gångavstånd från tätortens centrum. I centrum finns alla grundläggande tjänster, såsom den nya skolbyggnaden i timmer och sporthallen där man också utnyttjat timmer som byggmaterial. Bland tjänsterna finns även det förnyade daghemmet, banktjänster, ett bibliotek, ett gym, en hälsostation, restauranger och caféer, fiskrökeri, järnhandel, florist och inredningsbutik. Om du behöver frisör, massage eller andra välmåenderelaterade tjänster finner du även sådana här. Dessutom finns det ett serviceställe för beställning av Alkos produkter. Från busshållplatsen i Mörskom centrum åker du med kollektivtrafiken till Borgå och från Borgå vidare till exempel i riktningen Helsingfors. Kollektivtrafiken trafikerar även till Orimattila från vilken man kan fortsätta till Lahtis. Inom Mörskom centrum finns det snabba ljusfibernätet som omfattar alla tre bostadsområden.

I byggandet följs den gemensamma byggnadsordningen  för Askola, Borgnäs, Pukkila och Mörskom.

 

KYRKTRÄSKET – Förmånligt vid vatten, bara 58 minuter från Mellungsbackametrostationen i Helsingfors

Bostadsområdet har genomförts som en arkitekturtävling vilket gör att alla tomter i egnahemsområdet har en fri utsikt över Kyrkträskets strand. De centrala tomterna omges av det så kallade murkvarteret från vilket man också ser till Kyrkträsket. Direkt från ditt hus kommer du till friluftslederna och stranden avsedd för båtar och beachvolley. Näraliggande är även frisbeegolf- och ståpaddlingsmöjligheterna. Brädan lånar du smidigt från biblioteket! Vägförbindelserna och kommunaltekniska anslutningar har byggts vid tomternas gränser vilket underlättar byggandet. I området är det möjligt att ansluta till ett ekologiskt jordvärmesystem, men även egna fastighetsspecifika värmelösningar är utförbara. I området fungerar det snabba, lokala LPOnet fibernätet.

På bilden nedan visas en vy i kommunens karttjänst. En del av de sålda tomterna markerad med röd färg har redan byggts.

SMÅHUSOMRÅDET VID KYRKTRÄSKET, sk. MURKVARTERET (exempelvis 50-100m2)

I bostadsområdet vid Kyrkträsket (se bilden ovan) kan du förverkliga din vision om ett småhus, till exempel ett andra hem eller ditt huvudsakliga hem med en yta på mindre än 100 kvadratmeter. Du kan bygga en fungerande och smakfull bostad utan att boendet är överdimensionerat. Å andra sidan maximerar du gårdsområdets funktionalitet vad gäller trädgården. Med andra ord blir det tillräckligt utrymme för odling, gårdsspel och andra hobbyn i en trivsam miljö vid träsket samtidigt som du slipper överflödigt trädgårdarbete.

Till murkvarteret hör byggnadsplatser 87/1-6 samt 96/1-3.

 


NARIKKO – I mitten av
 ett vackert fältlandskap med en vy till träsket

Från Narikkos egnahemstomter öppnas ett vackert fältlandskap mot söder och Kyrkträsket. Det lugna och efterfrågade området är särskilt populärt bland barnfamiljer. De större tomterna möjliggör en mångsidig användning av byggnadsytan från olika hobbyn till ekonomibyggnader och till exempelvis en separat vedeldad bastu med en balja! Direkt från ditt hus kommer du till friluftslederna. Vägförbindelserna och kommunaltekniska anslutningar har byggts vid tomternas gränser vilket underlättar byggandet. I området fungerar det snabba, lokala LPOnet fibernätet.

På bilden nedan visas en vy i kommunens karttjänst. En del av de sålda tomterna markerade med röd färg är redan bebyggda

 

PALOSTENMÄKI – Omgiven av den gröna skogen

Egnahemstomter i Palostenmäki ligger norr om Mörskom kommuns centrum. Tomterna är omgivna av områdestypisk skogsdung som består av barrträd. Rakt ut från hemmet når du ren natur där du kan löpa och plocka bär och svampar. Vägförbindelserna och kommunaltekniska anslutningar har byggts vid tomternas gränser vilket underlättar byggandet. I området fungerar det snabba, lokala LPOnet fibernätet.

På bilden nedan visas en vy i kommunens karttjänst. En del av de sålda tomterna markerade med röd färg är redan bebyggda.

 

Byggplatser och tomter för fritidsbostäder

Förra gången planlades några byggplatser för fritidsbostäder i mitten av 2010-talet. En del av tomterna vid träskområdet är fortfarande lediga. Tomterna har inte avstyckats och för närvarande har de ingen vägförbindelse eller andra anslutningar. Om du är intresserad av dessa tomter, kontakta kommunen direkt.

 

Tomter och byggplatser för industrin

Även industritomter och byggplatser finns till salu och tomternas priser börjar från några euro beroende på läge och tomtspecifika detaljer. Industritomter finns både i Kuoppapellontie och Sepänmäkiindustriområden. Båda områdena kan enkelt nås genom trafikförbindelserna.

 

KUOPPAPELLONTIE – DIREKT VID HUVUDLEDERNA

På industritomter nära Kuoppapellontie kan byggandet inledas direkt. Vad gäller logistiken ligger tomterna på den bästa möjliga platsen: vägen 167 i riktningen norr-söder går i linjen -Orimattila-Lovisa och riksvägarna 4, 6 och 7 kan nås i under en timme. Dessutom går väg 162 i områdets norra kant i öst-västlig riktning, via Pukkila till Mäntsälä som ansluter till väg 55 inom en halvtimmes körning. Väg 55 som senare ändras till väg 25 går från Mäntsälä till Hyvinge genom Lojo ända till Hangö hamn. Från tomten kan man genom kommunen åka till Artsjö och vidare mot Kouvola på vägen 174. I området fungerar det snabba, lokala LPOnet fibernätet.

På området finns mindre lediga företagstomter, tomternas storlek varierar mellan 1700 och 2600 kvadratmeter.

På bilden nedan visas en vy i kommunens karttjänst. En del av de sålda tomterna markerade med röd färg är redan bebyggda.

 

SEPÄNMÄKI – STÖRRE TOMTER

Tomter i Sepänmäki industriområdet kräver ännu finslipning. Marken på tomterna är skogsbotten, men enligt intentionsavtalen kommer dessa tomter, som i huvudsak har planlagts för större utrymmesbehov, att behandlas så att byggandet kan börjas. I området fungerar det snabba, lokala LPOnet fibernätet.

På bilden nedan visas en vy i kommunens karttjänst

 

Granska all områden närmare genom att klicka på kartbilderna eller direkt från kommunens karttjänst.

Fråga mer om tomterna:

Teknisk direktör Timo Krigsman tfn 040 524 4147, timo.krigsman@myrskyla.fi

Kommundirektör Sam Vuorinen tfn 044 760 9116, sam.vuorinen@myrskyla.fi

Stadskansli tfn 019 510 850, kunta@myrskyla.fi