Mörskom kommuns tomtmarknad 2021

SMÅHUSTOMTER

Nu kan man reservera nio småhustomter vid sjöstranden med egen trädgård och eget nyttoväxtunderlag – och enbart 58 minuter från Helsingforsmetron!

Vill du bygga fungerande och tillräckliga men inte överdimensionerade bostadskvadrater som ditt hem nummer ett eller två – och å andra sidan maximera gårdsplanen för att användas för trädgårdsskötsel, som nyttoväxtunderlag, för spel och hobbyn samt för gemensam trivsel? Om du vill – och om du vill förverkliga det enbart med en timmes resa till flera stadscentra, med sjöutsikt, på promenadavstånd från stranden, är det din chans nu! På köpet får du dessutom kampanjförmåner som är värda tusentals euron!

Mörskom kommun svarar på efterfrågan genom att under en kampanj 1.7.-1.10.2021 utsätta sammanlagt nio (9) outbrutna områden för byggande av småhus på detaljplanerat område vid Kyrkträskets strand i Mörskom.

Det är möjligt att göra reserveringar fr.o.m. 1.7.2021 klo 08:00 ända till 1.10.2021 klo 23:59.

Om du redan är säker på din sak, känner kampanjens villkor och vet en önskad tomt gå direkt till reserveringen i denna link.

Tilläggsinformation får du av Timo Krigsman tel. 040 524 4147 samt Jaakko Lapinniemi tel. 044 726 9289 (endast 14.-19.7. och 23.8.-17.9.). Telefontiderna under dessa tider är tisdagar och torsdagar klo 08-10. Genom att klicka målet på kartan här nedan kommer du också åt noggrannare målinformation (tomtstorlekar och priser m.m.).

 

Kommun

Mörskom är den första Vardagstrygga kommunen i Finland som satsar på vardagstrygghet som bygger på välfärds- och hälsoarbete samt på små detaljer på verksamhetens samtliga nivåer som en del av sin gemenskap. Vårt sjöhögland i Östra-Nyland är bearbetat av istiden med sina femton träsk, berg, lundskogar och tallbevuxna åsar. Den tvåspråkiga, livskraftiga, Östnyländska landsbygdskommunen i Borgåregionen, med balanserad ekonomi är också känd som Lasse Viréns hemkommun. Idrottsföreningen Myrskylän Myrsky anordnar årligen Lassen Hölkkä evenemanget vars kortare distanser och halvmaraton samlar hundratals löpare. Mörskom befinner sig på landsbygden nära städer. Härifrån kan du på ca en timme köra till Helsingfors, Borgå, Lovisa, Lahtis och t.o.m. Kouvola.

Kyrkträskets strand som område

På Kyrkträskets strand bor du förmånligt med sjöutsikt ”endast 58 minuter från Mellungsbacka metrostation i Helsingfors”. Bostadsområdet är förverkligat som en arkitekturtävling så att det finns utsikt över Kyrkträsket från samtliga tomter. Vägförbindelser och kommunaltekniska anslutningar är byggda till tomtgränsen varmed byggstarten är problemfri. På området är det möjligt att ansluta sig till ekologiskt jordvärmesystem men också egna, fastighetsvisa uppvärminingsalternativ är möjliga. På området finns ett snabbt ljuskabelnätverk från lokala LPOnet. Som byggnadsmark består området av jämn, lerdominerad åkermark.

Området befinner sig på promenadavstånd från Mörskom centrum, på tätbebyggt område, där samtliga bastjänster är tillgängliga. Av dem kan nämnas en ny lågstadieskola och motionshall byggda av stock, förnyat daghem, banktjänster, bibliotek, konditionssal, hälsostation, restauranger och kaféer, järn- och blomsterhandel, inrednings-, barberar-, massage- och välfärdstjänstservice, fiskrökeri, Alkos beställningstjänst samt mycket annat. Direkt från din hemdörr kommer du till en motionsrutt, båt- och beachwolleystrand och du kan spela frisbeegolf eller paddla med bräde som kan lånas från biblioteket. Från busshållplatsen i Mörskom centrum finns kollektivtrafikförbindelse till Borgå med anslutningstrafik till bl.a. Helsingfors. Dessutom finns kollektivtrafik till Orimattila med vidare förbindelse till Lahtis.

Kampanjmål och -villkor

 • Under kampanjen säljer man nio outbrutna områden vid stranden av Kyrkträsket i Mörskom till ett pris av fem euro per kvadratmeter (5,00 eur/m2). Målens byggnadsrätter uppgår till 25 % av den uppmätta tomten men på området främjas byggande av småhus, t.ex. under 100 m2. Kampanjbilderna fungerar som exempel, för att väcka tankar genom visualiserade bilder (tomterna 96/2-3).
 • Målen är på nedanstående karta i det s.k. “Murkvarteret”, numren 87/1-6 och 96/1-3. Genom att klicka målet på kartan här nedan kommer du åt noggrannare målinformation (tomtstorlekar och priser m.m.).
 • Outbrutet område innebär att tomtfördelningen och arealerna som presenteras i karttjänsten och i planen är riktgivande och man har inte ännu kontrollmätt eller brutit ut dem.
 • Då kampanjen slutar i oktober kontrollmäts reserverade outbrutna områden och de bryts ut. Därvid bestäms det slutliga priserna enligt storleken på tomter som bildas. Priset per m2 är ändå alltid kampanjens pris, 5,00 eur/m2. I samband med reserveringen förbinder sig köparen att betala köpesumman som baserar sig på den kontrollmätta arealen. Summorna avviker inte betydligt (upp- eller nedåt) från det som angivits.
 • De outbrutna områdena säljs i reserveringsordning till privata personer. Reserveringarna görs elektroniskt på denna sida genom linken nedan. Telefonreserveringar mottages inte utan de elektroniska reserveringsblanketterna sätts automatiskt i datumstämplad ordning. Man kan emellertid prioritera en köpare från annan ort avvikande från reserveringsordningen.
 • Reserveringsavgiften på 500,00 euro är bindande och summan gottgörs (minskas) i den slutliga köpesumman.
 • På reserveringsblanketten kan man endast göra en reservering för önskat outbrutet område men reserveraren kan vara på reservplats obegränsat, också för övriga, redan reserverade outbrutna områden. Reserveringarna placeras i kö under hela kampanjen och den sista reserveringsdagen är 1.10.2021.
 • Efter att du inlämnat reserveringsblanketten får du ett automatiskt svarsmeddelande till e-postadress som du uppgivit. Härefter behandlas reserveringen personligen av en kommunal arbetstagare, maximalt inom två vardagar efter din reservering. Efter behandlingen får du vidare instruktioner per e-post om du är på första plats gällande den reserverade tomten. I annat fall har du en reservplats vilket inte separat meddelas. Om du trots allt stiger från reservplats till första plats får du en anmälan och separata vidareanvisningar.
 • Vi fastställer reserveringar under kampanjtiden varmed reserverare som är på första plats gällande outbrutet område får betalningsuppgifterna för reserveringsavgiften (500,00) per post redan i augusti. Man berättar man mera om det i anvisningarna som skickas per e-post.
 • Reserverade outbrutna områden syns gula i karttjänsten men behandlingen sker med maximalt två dagars dröjsmål. Du har väl tålamod.

Reserveringar

Gör din reservering via den här linken!

Det är möjligt att göra reserveringar fr.o.m. 1.7.2021 klo 08:00 ända till 1.10.2021 klo 23:59.

Tilläggsinformation får du av Timo Krigsman tel. 040 524 4147 samt Jaakko Lapinniemi tel. 044 726 9289 (endast 14.-19.7. och 23.8.-17.9.). Telefontiderna under dessa tider är tisdagar och torsdagar klo 08-10. Genom att klicka målet på kartan här nedan kommer du också åt noggrannare målinformation (tomtstorlekar och priser m.m.).

Kampanjförmåner värda flera tusen euro!

 • De outbrutna områdenas priser under kampanjtiden är ca 1/3 av normalpriserna (förmånens värde -66 %).
 • Kommunaltekniska anslutningspriser för vatten och avlopp under kampanjtiden är halverade (-50 %, ca 2400 eur).
  • De nedsatta anslutningsavgifterna gäller under kampanjtiden alla på kommunens område gjorda anslutningsavtal, också på områden ytterom kampanjen samt företagstomter.
 • Kommunen svarar för köparens utbrytningskostnader om köparen förbinder sig genom sitt byggnadsprojekt att bli ett uppföljningsobjekt för kommunikation och marknadsföring i Mörskom kommun på ett separat överenskommet sätt, t.ex. genom att tidvis berätta om projektet och om sina tankar om kommunen på kommunens nätsidor och i sociala mediet. Dessutom får köparen en produktpresent. Målet som skall uppföljas avgörs genom lottdragning, om det finns flera intresserade kandidater. Tillåtelsen uppges på reserveringsblanketten (förmånens värde ca 1000 euro).
 • Hyresstöd -50 % för hyresbostad under byggnadstiden för ett halvt år (50 %, max. 800,00 eur/mån för hyreskostnad, 6 mån, förmånens värde max. 2400 eur).
  • Bidragssökande är en privat person som ensam eller med sin familj bygger eller låter bygga en bostadsbyggnad enligt tillståndsvillkoren på under kampanjen köpt tomt för sitt eget eller i samma hushåll boende familjens bruk.
  • Bidragssökande flyttar bostadsort till kommunen senast då byggandet börjar och är bosatt i kommunen då året för byggandets början slutar på basen av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas uppgifter. Som byggnadsstart anses i detta sammanhang en rimlig tid från och med tidpunkten för ett godkänt byggnadstillstånd med beaktande av utbudet av hyresbostäder.
  • Som bidrag kan beviljas hälften av den betalda hyran (-50 %) för hyresbostaden för den första sexmånaders (6 mån) perioden fr.o.m. byggnadsstarten.
  • Bidraget kan på basen av ansökan beviljas för ett lämpligt hyresobjekt på kommunens område som inflyttaren själv skaffat eller kommunen anvisat för året runt boende, vars månadshyra är maximalt 800,00 euro och minst ett rimligt marknadspris för det uthyrda objektet.
  • Hyreskontraktet bör kontinuerligt vara giltigt minst sex månader (6 mån). Byte av kalenderår inverkar inte på beräkningen.
  • Eftersom förutsättningen för bidragets erhållande är boende i kommunen kan bidraget inte beviljas för tillfälligt eller säsongboende. (motsv. stuguthyrning)
  • Den som söker bidrag skall vara egentlig hyresgäst och skall ha ett normalt hyresförhållande till hyresvärden antingen tillsvidare eller på viss tid.
  • Kommunen fungerar enbart som bidragsgivare och svarar därmed inte för valet av hyresgäst, för hyresgästens eller hyresvärdens förmåner, rättigheter eller skyldigheter och inte heller för övriga jämförbara saker, med undantag av vad som stadgas om hyresvärden, om hyresavtalet tecknas med ett objekt som kommunen själv administrerar.
  • Bidraget kan beviljas enbart för redan betald hyra. Bidraget kan ansökas från kommunen med hyreskontraktet (en gång räcker till) och med kvittot för hyresbetalning, verifierat på ett separat meddelat sätt. Bidraget kan ansökas maximalt inom två månader (2 mån) från förfallodagen för den ursprungliga hyresbetalningen.
  • Om köparen drar sig ur byggnadsprojektet eller om handeln annulleras eller köpet upphävs från köparens eller säljaren sida av orsak som beror på köparen eller om köparen enbart för hyresbidragsändamål flyttar till kommunen, och för att omedelbart därefter flytta bort, är köparen skyldig att återbetala bidragsskillnaden till kommunen för redan betalda tidsperioder. Nya bidrag beviljas inte.

Kampanjkumpaner är Mörskom Sparbank och lokala Rakennusliike J&M

Det kan inte bli lättare att bygga ett eget hem i Mörskom. Kommunen har för dig redan kommit överens om förmåner som sänker tröskeln för byggande!

Mörskom Sparbank beviljar byggnadslån för byggare som köpt kampanjtomt utan uppläggningskostnader och expeditionsavgifter. Man kan också individuellt underhandla om övriga konkurrenskraftiga lånevillkor.

De lokala Rakennusliike J & M Oy erbjuder husbyggnadstjänster helt enligt kundens behov och önskemål. Projektet förverkligas från grundens grävning till den sista listens montering eller som delbyggande där kunden själv väljer färdigställningsgraden – kunden väljer och J & M förverkligar.

Bra att veta, betalningar

 • Köparen svarar för utbrytningskostnaderna (arealbaserade, 920,00 – 1090,00 eur, se Maanmittauslaitos). Kommunen ordnar lantmäteriförrättningen. Genom utbrytningen bildas den slutliga tomten. Om flera köpare deltar vid utbrytningsförrättningen samtidigt kan de underhandla om kostnadsfördelningen.
  • Om köparen förbinder sig genom sitt byggnadsprojekt att bli ett uppföljningsobjekt för kommunikation och marknadsföring i Mörskom kommun på ett separat överenskommet sätt, t.ex. genom att tidvis berätta om projektet och om sina tankar om kommunen på kommunens nätsidor och i sociala media svarar kommunen för utbrytningskostnaderna som tack och överlämnar en Mörskom-produktpresent. Målet som skall uppföljas avgörs genom lottdragning, om det finns flera intresserade kandidater. Samtycke meddelas på reserveringsblanketten. Se också kampanjförmåner.
 • Köparen svarar normalt för överlåtelseskatten om man inte är köpare av första bostad (4 % av den slutliga, kontrollerade köpesumman).
 • Köparens svarar för köpvittnets arvode (fast pris, 120 eur). Arvodet betalas antingen kontant vid köptillfället eller per faktura. Kommunen ordnar köpvittnet för köptillfället.
 • Köparen svarar för lagfartskostnaderna (fast pris, 132,00 eur, se Maanmittauslaitos). Köparen ansöker den genom lagfart bildade fastigheten i sitt eget namn.
 • Reserveraren får, efter inlämnad reservering, en kvitteringse-mail där man berättar om reserveringsläget (bl.a. reserverarens position jämfört med övriga reserverare).

Bra att veta, dokument

TOMTAUKTION

Det var ännu inte allt! Tre centrala egnahemshustomter auktioneras till enbart ett tredjedels utgångspris från det normala!

Mörskom kommun säljer via auktion tre byggnadsfärdiga egnahemshustomter på detaljplanerat område vid Kyrkträskets strand, samt på Narikko och Palostenmäki områden. Tomterna inklusive noggrannare information finns på Huutokauppa.com -servicen och kan ropas 1.7. klo 08:00 31.7. klo 18:00. Tomterna säljs till den som från bottenpriset uppåt har givit det högsta anbudet.

Ovan nämnda, pengar värda, förmåner gäller också dessa mål.

Tomterna och deras placeringar visas också på kommunens karttjänst med krux. På kommunens hemsidor kan du bekanta dig med områden via denna link.

Ropa målen i huutokauppa.com -tjänsten genom att klicka målets namn.

Kyrkträskets strand 92/2  KLICKA I HUUTOKAUPPA.COM

Klicka på tomten för ytterligare information.

Narikko 83/2 KLICKA I HUUTOKAUPPA.COM

Klicka på tomten för ytterligare information.

Palostenmäki 64/2 KLICKA I HUUTOKAUPPA.COM

Klicka på tomten för ytterligare information.