Kirkkojärviyhdistyksen perustamiskokous Myrskylän koululla

Kartta latautuu...

Päiväys ja aika
3.11.2022
18:00 - 20:00

Tapahtumapaikka
Myrskylän koulu

Kategoriat


Tule aktiiviksi ja jäseneksi yhdistykseen, joka edistää Kirkkojärven ekologisen tilan paranemista ja ympäristökasvatusta

Myrskylän kunnan Arkiturvallisessa Kuntastrategiassa kuntalaiset ovat valinneet yhdeksi kunnan kehittämisen neljästä painopisteistä Arkiliikkumisen. Painopisteen perusajatus on muun muassa tehostaa ja parantaa kunnan maa- ja vesialueiden virkistyskäyttöä. Yksi keskeisimmistä ja näkyvimmistä luontokohteistamme on Myrskylän Kirkkojärvi, jonka tila on tällä hetkellä välttävä. Järveen kohdistuu sen valuma-alueelta ravinnekuormitusta, joka ilmenee vesikasvien ja levien runsaana kasvuna. Kunnassa on ollut luontevaa lähteä liikkeelle järven vesistön tilan parantamistoimilla.

Kirkkojärvihankkeen ensivaiheessa syksyllä 2020 toteutettiin kuntalais- ja sidosryhmäkysely järven tilasta ja tärkeydestä yhteistyössä Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen kanssa. Vastausten pohjalta kunta on toteuttanut mm. Kirkkojärven rantojen ja rantapolun kunnostamista vuoden 2021 aikana, lisäksi kunta pystytti kesällä 2021 rantareitin varteen infotaulut lisätäkseen tietoisuutta järven eliöstöstä, tilasta ja omien toimiemme vaikutuksesta siihen. Taulujen toteutus liitetiin osin Kirkonkylän koulun ympäristökasvatustyötä. Kuluvan vuoden 2022 aikana on suunniteltu toteutettavaksi patoalueen sekä laskujoen kunnostamista, minkä lisäksi on toteutettu kuntalaisille yleisötilaisuus järvestä toukokuussa.

Seuraavassa vaiheessa pyritään perustamaan Kirkkojärven hoitoyhdistys tietoisuuden edelleen parantamiseksi ja käytännön toimien toteuttajaksi. Tervetuloa kuulemaan, keskustelemaan ja mukaan perustamaan aktiivista ja aikaansaavaa yhdistystä Myrskylän koululle 3.11.2022 klo 18 alkaen!

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry antaa neuvontaa yhdistyksen perustamiseen ja toimintaan.

Tilaisuudessa kahvitarjoilu