Nuorisolle

Nuorisotyö Myrskylässä

Nuorisotyön tavoite Myrskylässä on toimia kodin ja koulun tukena nuoren kasvulle, taata turvallisia ja viihtyisiä vapaa-ajanvietto mahdollisuuksia, tukea nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä olla tarvittaessa itsenäistyvän nuoren tukena koulutuksen tai työn ja elämänhallinnan osa-alueilla. Nuorisotyöstä vastaavat nuoriso-ohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä. Työtä tehdään niin nuorisotilalla, kouluilla kuin erilaisissa tapahtumissakin. Nuorilla on usein tapana luoda myös omia kohtaamispaikkojaan, joten tarvittaessa nuorisotyö rantautuu sinne missä nuoret omaehtoisesti vapaa-aikaansa viettävät.

Nuoriso-ohjaajan vastuulla ovat avoimien nuokkuiltojen lisäksi mm. nuorisovaltuustotoiminta, koulunuorisotyö, koulujen loma-aikojen leiri- ja tapahtumatoiminta sekä nuorten ohjaus- ja palveluverkoston koordinointi. Nuoriso-ohjaajan pääsääntöistä asiakasryhmää ovat 7-17-vuotiaat. Etsivän nuorisotyön asiakkaat ovat pääsääntöisesti 15-29-vuotiaita, joita etsivä tukee ja auttaa yksilöllisesti heidän tarpeidensa mukaisesti. Tarve voi liittyä esim. työ-, opinto- tai asuntoasioihin, itsenäistymiseen tai johonkin muuhun nuorelle tärkeään asiaan.

Yhteystiedot

Nuoriso-ohjaaja (tiedot tarkentuvat myöhemmin):

p. 0400 329 965 /myös whatsapp

 

Etsivä nuorisotyöntekijä:

Sirja Westman
p. 044 7064 559 /myös whatsapp
sirja.westman@myrskyla.fi

Facebook: Myrskylän Etsivä Nuorisotyöntekijä
Instagram: etsiva_myrskyla
Snapchat: etsivamyrskyla
Discord: Etsivä Sirja#5449

Kunnan tapahtumakalenteriin pääset tästä!