Taide- ja artistihaku

Taide- ja artistihaku

Hakuaika vuodelle 2020: 28.1.2020 – 29.2.2020 (Hakuaika vuodelle 2021: 1.8 – 30.10.2020)

(Vänligen se nedan på svenska)

Myrskylän kuntaan julistetaan taide- ja artistihaku. Haku tapahtuu ideoiden ja ehdotusten perusteella.

Teokset

Teokset voivat olla yhden taiteilijan tekemiä tai ryhmätöitä. Teokset voivat edustaa mitä tahansa taiteenlajia ja voivat olla yksittäisiä teoksia tai teoskokonaisuuksia. Teokset voidaan esittää näyttelyinä, esityksinä tai jopa virtuaalinäyttelyinä.

Artistit

Artisti voi olla ammattilainen, harrastelija tai muu vapaan kentän taiteilija. Artisti voi olla kauan toiminut tai ensikertalainen ja minkä ikäinen tahansa (myös lapsilta halutaan taidetta esille). Artisti voi olla myrskyläläinen tai vieraileva taiteilija, kunhan pysyy teemassa (ks lista alla).

 

Taide- ja artistihaussa on 3 eri teemaa:

1.    Myrskyläläisyys ennen ja nyt

2.    Elämystaide

3.    RoskArt

 

1.    Myrskyläläisyys ennen ja nyt

Tärkeä osa vuoden 2020 kulttuurihanketta on tuoda näkyväksi myrskyläläistä historiaa ja identiteettiä. Myrskyläläiset itse tuntevat parhaiten kuntansa tai kyläalueensa. Mitä paikkoja haluaisit muistaa ja tuoda paremmin esille? Mitä tapahtumia haluaisit tuoda esiin? Millainen oli Myrskylä ennen? Millainen se on nyt? Miten ulkopuolinen matkaaja näkee Myrskylän? Mitä haluaisit hänen näkevän?

2.    Elämystaide

Taide-elämyksiä eri lokaatioihin (esim elämyspolut, ulkonäyttelyt, esittävät taiteet, performanssit, musiikki- ja tanssiesitykset.) Elämystaiteessa katsoja voi kokea jotain aistiensa kautta. Se voi olla tarina, jota seurataan luontopolulla, tai vaikkapa paikka, jossa voit täysin rauhoittua ja pysähtyä hetkeen. Tai jotain ihan muuta – keksi sinä!

3.    RoskArt

Roskartelu on roskista askartelua. RoskArt on roskista tehtyä taidetta. Muovipulloista on tehty soutuveneitä ja vanhoista cd-levyistä on tehty peilipalloja. Mistä sinä roskartelisit taidetta Myrskylään?

Näin haet mukaan!

Valitut taiteen tekijät saavat ammattitaitoisen tuotannollisen tuen työpanoksena taiteensa esilletuontiin. Taloudellista avustusta taiteelle voi hakea kunnalta kevään avustushaussa. Taideteoksia ja artisteja tuetaan tapauskohtaisesti arvioidun tarpeen mukaan. Lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen tina.salminen@myrskyla.fi liitteineen. Varmistathan, että hakemuksesi sisältää seuraavat tiedot:

 • Päähakijan yhteystiedot
 • Yhdistys/työryhmä/muu
 • Sposti
 • Puhnum
 • Taiteilijan / taideryhmän jäsenten nimet
 • Teoksen nimi: (voi olla tässä vaiheessa työnimi)
 • Vapaa hakemusteksti: (voit myös lähettää lyhyen hakuvideon esim WeTransferin avulla osoitteeseen) tina.salminen@myrskyla.fi:hin
 • Oma ajatuksesi siitä miten ja minne teoksesi sopii esille
 • Mitä tuotannollista tukea/apua mahdollisesti tarvitset teoksen luomiseen

 

Kannustan sinua hakemaan rohkeasti mukaan ideallasi! Tsemppiä hakuun!

 

Lisätietoja:

Tina Salminen, kulttuurituottaja

tina.salminen@myrskyla.fi

 

 

 

Konst- och artist ansökan

Ansökningstid för året 2020: 28.1.2020 – 29.2.2020 (Ansökningstid för år 2021: 1.8 – 30.10.2020)

Det ska deklareras ett konst- och artist ansökan i Mörskom. Ansökan tillgår genom ideér och förslag.

Konstverk

Konstverk kan vara gjorda av en artist eller en grupp. Konsten kan vara av vilken konstslag som helst (bild/foto/dans/audio mm). Dom får vara enliga konstverk eller helheter.  Konstverket kan visas genom utställningar, framställningar och till och med virtuellt.

Artister

Artister kan vara professionella eller över huvudtaget från det fria fältet. Du kan ha sysslat med konst redan en längre tid eller så kan du vara en nybörjare. Du kan vara i vilken ålder som helst (vi vill även ha konst från barn) Artister kan bo eller vara från Mörskom, men även besökande artister tas med om deltagarna stannar inom de valda ämnen. (se listan nedan) 

 

Konst och artist ansökan har tre teman

1.    Mörskom förut och nu

2.    Upplevelsekallande konst

3.    Skräpkonst

 

1.    Mörskom förut och nu

En viktig del av årets 2020 kulturprojekt är att få fram Mörskoms historia och identitet. Vem känner till Mörskom med alla sina lokaler och händelser bättre än mörskommarna själva? Vilka lokaler skulle du vilja minnas och få synligare? Vilka händelser vill du att vi minns? Hurdant var det förut i Mörskom? Hurdant är det idag? Vad vill du att de utanförstående ska veta och se? Vad vill du se?

2.    Upplevelsekallande konst

Skapa upplevelser till olika platser runt Mörskom. Det kan vara t.ex konst i skogen, på promenadsstigar, utställningar i vilden, performans, musik och dans). Det viktigaste är att tittaren upplever något med sina sinnen. Det kan vara en berättelse, eller en stund i tystnaden någon kan stanna vid. Vad ska du hitta på?

3.    Skräpkonst “RoskArt”

Skräpkonst är när man pysslar ihop konst av skräp. Man har gjort roddbåtar av plastflaskor och spegelbollar utav gamla cd-skivor. Vad skulle du skräpkonsta av skräp till Mörskom? (Ps. Du får gärna hitta på ett bättre namn för skräpkonst om du vill 😉 )

Så här söker du med!

De valda artisterna kommer att få ett individuellt och proffsigt stöd till att producera sitt konstverk. Stöd till financering kan ansökas från kommunen årligen på våren. Skicka din ansökan till tina.salminen@myrskyla.fi med möjliga bifogor. Ansökan händer formfritt via e-post eller så kan du lämna in din ansökan till biblioteket eller kommunhuset då det är öppet. 

Vänligen se till, att ansökan innehåller iaf:

 • Kontanktinfo
 • Regering/arbetsgrupp/ditt namn
 • Epost-adress
 • Telefonnummer
 • Namn av konstnär eller namn på alla i gruppen
 • Namn av konstverket: (behöver ej vara det slutliga namnet)
 • Skriv ett ansökningsbrev med dina egna ord: (du kan också skicka ett ansökningsvideo t.ex via WeTransfer till tina.salminen@myrskyla.fi)
 • Din egen tanke om hur och var ditt konstverk ska vara synlig?
 • Vilken slags hjälp och stöd tycker du att du behöver med att skapa ditt konstprojekt?

 

Jag uppmanar dig att modigt söka med med din idé! Kämpa på och lycka till!

Mer information:

Tina Salminen, kulturproducent

tina.salminen@myrskyla.fi

Muuta kirjainkokoa
Paranna kontrastia