Avustukset

Sivistyslautakunta jakaa avustuksia aktiivisesti Myrskylässä toimiville toimijoille ja yhdistyksille.

Avustukset ovat haettavissa 2.3.2020 alkaen. Palauta hakemus liitteineen sähköpostitse osoitteeseen avustukset@myrskyla.fi  31.3.2020 klo 16.00 mennessä. 

Yleiset avustustoiminnan tavoitteet:

Avustuksia suunnataan toimintaan, joka

– edistää kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja viihtyvyyttä.

– kehittää kuntalaisten omaa elinpiiriä

– vahvistaa yhteisöllisyyttä, kuntalaisaktiivisuutta, positiivisuutta sekä turvaa edellä mainittuja toimintoja toteuttavien järjestöjen toimintaedellytyksiä. 

Avustushakemus yhdistyksille 2020

Avustustoiminnan yleiset periaatteet