Myrskylän kunta jatkaa kunnan järjestämien esikoulu- ja alakouluikäisten, sekä nuorten palvelujen keskeyttämistä 19.9.2021 saakka koronatilanteen vuoksi

Myrskylän kunta jatkaa kunnan järjestämien esikoulu- ja alakouluikäisten, sekä nuorten palvelujen keskeyttämistä 19.9.2021 saakka koronatilanteen vuoksi

Myrskylän kunta keskeytti 6. ja 7.9. tehdyillä päätöksillä kunnan järjestämät esikoulu- ja alakouluikäisten, sekä nuorten palvelut ajalle 6.-12.9.2021. Koronavirustapaukset olivat lisääntyneet erityisesti mainittujen palvelujenkäyttäjien ikäryhmässä ja näiden lähipiirissä. Tapauksia on ollut joitain myös muissa ikäryhmissä, erityisesti rokottamattomien keskuudessa, mutta näillä ikäryhmillä ei ole kunnassa ollut sellaisia järjestettyjä ryhmätoimintoja, joista kunta vastaisi.

Kunnan koronatilanne on maltillisesti parantunut, mutta tiedossa on menneeltä viikonlopulta uusia samoissa ikäryhmissä todettuja – vielä THL:n tilastoissa mahdollisesti näkymättömiä tautitapauksia, joiden myötä myös altistumisia on raportoitu. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tartunnanjäljitys hoitaa omaa tehtäväänsä hyvin ja kontaktoi asianosaisia, sekä määrää tarvittavat henkilöt karanteeniin (erit. rokottamattomat). Kunta tiedottaa vanhempia tarpeellisilta osin myös itse omien palvelujensa osalta.

Myrskylän kunta on tietoinen, että erityisesti lasten ja nuorten harrastustoiminta tulisi mahdollistaa vähimmän haitan periaatteella. Tästäkin syystä tilannetta arvioidaan aktiivisesti yhteistyössä P-HHYKY:n kanssa. Tapausten määrän kasvua ja viruksen mahdollista siirtymistä rokottamattomiin vanhempiin ikäryhmiin ei kuitenkaan voida sulkea pois. Myrskylän kunta jatkaa esikoulu- ja alakouluikäisten, sekä nuorten ei-lakisääteisten palvelujen keskeyttämistä 19.9.2021 saakka. Keskeyttäminen tarkoittaa erilaisia urheilu- ja harrastekerhoja, sekä nuorisotilatoimintaa sisällä ja ulkona. Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen kasvatus- ja opetuspalvelut jatkuvat normaalisti.

 

Myrskylän kunta toivoo yksityisten ja yhdistysten punnitsevan omien toimintojensa koronaturvallisuutta ko. ikäryhmän osalta.

Kunta vetoaa asukkaisiinsa edelleen, jotta nämä ottaisivat vuorollaan koronarokotteen. Vanhempien olisi hyvä huolehtia myös lastensa rokottamisesta ajallaan.

Lisäksi kunta korostaa, että karanteeniin määrättyjen olisi syytä noudattaa annettua määräystä ja vanhempien valvoa lastensa karanteenin noudattamista.

 


Lisätietoja:

Koronapäivystäjä, kunnanjohtaja Sam Vuorinen (päätöksenteko ja tiedottaminen asiassa)

p. 044 760 9116

sam.vuorinen@myrskyla.fi

 

Hyvinvointijohtaja Jaana Keisala (palvelujen järjestämistä koskevat yhteydenotot)

p. 040 596 9856

jaana.keisala@myrskyla.fi