Ilmastokysely kuntalaisille – vaikuta kunnan ilmastotyöhön! 

Ilmastokysely kuntalaisille – vaikuta kunnan ilmastotyöhön! 

Kysely toteutetaan yhdessä Myrskylän, Lapinjärven ja Pukkilan kuntien kanssa ja se on avoinna 19.5. asti.

Myrskylän, Lapinjärven ja Pukkilan kunnat haluavat kuulla alueen vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden ja muiden toimijoiden ajatuksia ja ideoita siitä, mihin asioihin kunnan ilmastotyössä tulisi panostaa.  

Kyselyn vastauksia eli kuntalaisten mielipiteitä ja ideoita hyödynnetään ilmastosuunnitelman laadinnassa. Kuntalaisten ajatukset ilmastotyöstä ovat tärkeitä, jotta kunnassa voitaisiin jatkossa palvella mahdollisimman hyvin esimerkiksi tarjoamalla arkisiin ilmastotekoihin liittyvää neuvontaa, ohjausta ja kannustusta. 

Ilmastosuunnitelmat laaditaan yhteistyössä Etteplan Finlandin kanssa lokakuun 2024 loppuun mennessä. Kuntakohtaiseen ilmastosuunnitelmaan asetetaan kasvihuonekaasupäästöjä koskeva vähennystavoite sekä toimenpiteet, joilla tavoite tullaan saavuttamaan. Vaikuttava ilmastotyö vaatii kuntien, sen asukkaiden ja yritysten tiivistä yhteistyötä.  

Kunnan ja asukkaiden yhteistyössä toteuttamat toimet vaikuttavat myönteisesti kunnan kehitykseen, asukkaiden viihtyvyyteen ja terveyteen sekä alueen yritysten mahdollisuuksiin menestyä.  Lisäksi ilmastoystävällinen kunta voi myös houkutella uusia asukkaita ja liiketoimintaa.  

Vaikuttava ilmastotyö edellyttää kuntien, asukkaiden ja yritysten yhteistyötä, joten jokainen vastaus on tärkeä. Vastaamalla ilmastokyselyyn voit aidosti vaikuttaa kuntasi ilmastotyön suunnitteluun.  

Kerro meille millaisia ilmastotekoja juuri sinä odotat kotikuntasi tekevän ja vastaa kyselyyn 19.5 mennessä! 

Sähköinen kysely löytyy täältä: https://link.webropolsurveys.com/S/325420C34EBCB5AE 

Kyselyyn vastaaminen vie noin 10–15 minuuttia. Kyselyssä ei kerätä henkilötietoja. 

Myrskylän, Lapinjärven ja Pukkilan kuntien ilmastosuunnitelmat laaditaan Ympäristöministeriön rahoittaman hankkeen aikana. Hankkeen kesto on 2-10/2024.