Kaavateiden rakentamis- ja parannustyöt jatkuvat

Kaavateiden rakentamis- ja parannustyöt jatkuvat

Mt 174 Tehtaankujan liittymä

Mt 174 Tehtaankujan liittymässä puretaan Tehtaankujan vanha liittymä ja suojatie sekä suoritetaan alueen viimeistely- ja maisemointitöitä (nurmetukset, pensaat). Lisäksi Mt174 ja Tehtaankuja päällystetään urakka-alueen kohdalla.

Kohteen urakoitsijana toimii Heinänen Maanrakennus Oy ja Valvonnasta vastaa Sitowise Oy. Työt valmistuvat 31.5.2023 mennessä.

Pussilantien perusparantaminen

Pussilantien perusparantaminen koskee kaavatien rakenteiden perusparantamista, hulevesiverkoston rakentamista n. 150 m:n matkalla sekä valaistuksen uudistamista koko osuudella. Tie suljetaan rakennustöiden ajaksi välillä Lähdetie – Liikuntahalli Myräkän liittymä. Kulku työalueen kiinteistöille on mahdollista. Muuttuvista liikennerajoituksista tiedotetaan erikseen työn edetessä. Kohteen urakoitsijana toimii Virén-Yhtiöt Oy ja valvonnasta vastaa Rapp Valvontakonsultit Oy. Työt valmistuvat 30.6.2023 mennessä.

Mestarintien parantaminen, valaistussaneeraus ja varustaminen jalankulku- ja pyöräilyväylällä Myrskylän koulun kohdalla

Mestarintiellä suoritetaan alueen viimeistely- ja maisemointitöitä sekä rakennekerrosten viimeistelytyötä. Mestarintien ja kevyenliikenteen väylien päällystäminen suoritetaan Pussilantien päällystämisen yhteydessä. Kohteen urakoitsijana toimii Virén-Yhtiöt Oy ja valvonnasta vastaa Rapp Valvontakonsultit Oy. Työt valmistuvat 30.6.2023 mennessä.

Lisätietoja:
tekninen johtaja Timo Krigsman
timo.krigsman@myrskyla.fi
040 524 4147