Kaksivuotinen urakka päättyy – Myrskylän kunnan koko henkilöstön tehtävien vaativuuden arvioinnit ja palkantarkistukset tehty

Kaksivuotinen urakka päättyy – Myrskylän kunnan koko henkilöstön tehtävien vaativuuden arvioinnit ja palkantarkistukset tehty

Myrskylän kunnan uuden tehtävien vaativuudenarviointijärjestelmän käyttöönotto ja tehtävien vaativuuden arvioinnin (TVA) prosessi alkoi keväällä 2021 ja valmistui käytännössä kunnanhallituksen päättäessä siihen liittyvistä sopimuspalkkojen korjauksista kokouksessaan maanantaina 28.11.2022. 

Suurimpien henkilöstöryhmien osalta prosentuaaliset palkankorotukset todettiin jo aiemmin tänä vuonna, ollen niihin oikeutetuilla henkilöillä vaihteluvälillä esim. teknisten palveluiden toimialalla 10-19 %, ja sivistyspalveluiden toimialalla 1-17 %.

Yleisen tehtävien vaativuuden arvioinnin jälkeen kunnassa on niin ikään tarkasteltu prosessin viimeisessä vaiheessa sopimuspalkkausjärjestelmään kuuluvien toimialajohtajien palkkaus ja neuvoteltu heidän siirtämisestään kokonaistyöaikaan, jonka mukaisen päätöksen työnantajatoimielimenä toimialajohtajille toimiva kunnanhallitus teki palkka-asiamiehen (kunnanjohtaja) ehdotuksesta kokouksessaan maanantaina. Muutos helpottaa organisaation ylimmän johdon työtä, jolla on aiemmin ollut käytössä keskenään eri sopimusaloja, työaikamuotoja ja tasoitusjaksoja, minkä lisäksi joukossa on jaetun viran haltijoita. Toimialajohtajien työ on luonteeltaan organisaation itsenäisen osan tulosvastuullista johtamista, jota on käytännön vuoksi velvoitettu myös tekemään myös ajoittain epäsäännöllisinä työaikoina ja -päivinä sekä kuormitukseltaan epätasaisesti. Toimialajohtajien siirtäminen kokonaispalkkaukseen ja -työaikaan tarkoittaa niihin oikeutetuilla henkilöillä 2-19 % palkankorjauksia. Päätöksen mukaan toimialajohtajille ei kokonaispalkan lisäksi makseta jatkossa muita lisiä.

Tehtävien vaativuuden arvioinnin mukaisten palkkojen ja sopimuspalkkojen tarkistukset päättävät kunnassa noin kaksivuotisen prosessin, missä noin kuudenkymmenen henkilön tehtävänkuvaukset on päivitetty, tehtävän vaativuuden sekä työsuorituksen arviointikäytänteet muodostettu ja arvioinnit suoritettu, sekä tavoite- ja kehityskeskusteluprosessit luotu. Jatkossa säännöllinen arviointi tuo palkkaukseen läpinäkyvyyttä ja tasapuolisuutta sekä mahdollistaa oman työsuorituksen huomioimisen palkkauksessa aiempaa paremmin.

Arviointitulosten mukaiset palkantarkistukset on pääsopijajärjestöjen kanssa sovittu vietäväksi tehtäväpalkkoihin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä opetusalan virka- ja työehtosopimuksen piirissä varhaiskasvatuksen esihenkilöiden ja varhaiskasvatuksen opettajien osalta (KVTES, OVTES) vuoden 2023 talousarvion yhteydessä ja teknisen alan osalta (TS) osalta jaetusti vuosien 2023 ja 2024 talousarvioiden yhteydessä tarkistustarpeen ollessa alalla suurempi. Muilla sopimusaloilla korjaustarpeita ei käytännössä ilmennyt. Nyt päätetyt palkantarkistukset sopimuspalkat mukaan lukien toteutetaan pääosin kunta-alan palkkaratkaisussa valtakunnan tasolla sovituilla järjestelyvaraerillä, joista ensimmäinen kohdennetaan 1.6.2023.