Kirkonkylän keskusta-alueen talousveden jakelussa esiintyy lyhyitä katkoksia torstaina 30.4.2020 klo 13-16

Kirkonkylän keskusta-alueen talousveden jakelussa esiintyy lyhyitä katkoksia torstaina 30.4.2020 klo 13-16

Kirkonkylän keskusta-alueen talousveden jakelussa saattaa esiintyä lyhyitä katkoksia torstaina, 30.4.2020 kello 13:00-16:00 runkoverkoston venttiilien koestamisesta johtuen.

Verkoston voimakkaan painevaihtelun välttämiseksi, alueen asukkaita pyydetään välttämään runsasta veden kuluttamista edellä mainittuna aikana.

Toimenpiteistä johtuvien painevaihteluiden seurauksena, vedessä saattaa esiintyä hetkellisiä värimuutoksia sekä poreilua.

Toimenpiteistä mahdollisesti syntyvää haittaa pahoitellen.

Myrskylän vesihuoltolaitos