Kumismäentie-Virastotie risteysalueen viettoviemärin rakentamistyöt käynnistyvät 24.9.2020 alkaen