Kunnan ja KSOY:n yhteistiedote – Myrskylän sähköhäiriöiden taustalla useimmiten jännitekuopat

Kunnan ja KSOY:n yhteistiedote – Myrskylän sähköhäiriöiden taustalla useimmiten jännitekuopat

Kymenlaakson Sähköverkko on investoinut 2000-luvulla Myrskylän sähköverkkoon noin viisi miljoonaa euroa. Sähkön toimitusvarmuutta on parannettu rakentamalla uusi Myrskylän sähköasema ja sitä syöttävä 110 kV voimajohto sekä maakaapeloimalla keskustataajama. Investoinneista huolimatta Myrskylään on silloin tällöin kohdistunut sähkönjakelun häiriötilanteita. Häiriöt ovat aiheuttaneet tuotantohäiriöitä sellaisille paikallisille yrityksille, joilla on käytössään häiriöherkkiä laitteita.

Myrskylää ympäröivässä ilmajohtoverkossa esiintyy vikoja, kun esimerkiksi kovalla tuulella puita kaatuu linjan päälle. Myrskylän taajamaan kyseiset viat eivät välity sähkökatkoina, mutta niistä voi aiheutua ns. jännitekuoppia. Jännitekuoppia esiintyy joskus myös maakaapeliverkossa, vaikka varsinainen sähkönjakelun häiriö on ilmajohtoverkossa.

Kymenlaakson Sähkö ja Myrskylän kunta ovat keskustelleet asian hoidosta mm. joulukuussa 2021. Kunta pitää tärkeänä sähkön toimitusvarmuutta kuntalaisille.

Osa jännitekuopista saadaan poistettua Kymenlaakson Sähköverkon toimenpiteillä, ja nämä toimenpiteet on jo käynnistetty. Jännitekuoppien vähentämisen lisäksi toimenpiteitä on kohdistettu mm. erotinvikojen korjaukseen. Kaikkia jännitekuoppia tai yllättäviä sähköverkon häiriötilanteita ei valitettavasti pystytä välttämään.

Kymenlaakson Sähköverkko neuvoo paikallisia yrityksiä varautumaan hetkellisiin sähkökatkoihin kriittisten pientehoisten laitteiden osalta akkuvarmennuksella.

Lisätietoja antaa tarvittaessa kumppanuudet ja käyttö yksikön päällikkö Esa Niemelä, esa.niemela@ksoy.fi, puh 05 7780 206