Kunnanhallituksen kokouksen 1.6. päätökset

Kunnanhallituksen kokouksen 1.6. päätökset

Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi muutostalousarviota, jossa käyttätaloutta on karsittu n. 150 000 euroa ja investointimenoja 1,8 miljoonaa euroa. Verotuloarvion ja valtionosuusmuutosten jälkeen muutettu talousarvio on 296 000 euroa alijäämäinen. Kuntatodistuslimittiä eli käytännössä lyhytaikaisen lainan instrumenttia esitetään nostettavaksi 6 miljoonaan euroon, johtuen koronapandemian aiheuttamista muutoksista maksuvalmiuteen.

Lisäksi kunnanhallitus päätti ottaa käyttöön täyttölupamenettelyn määräaikaisissa alle vuoden pituisissa virka- ja työsuhteissa johtuen käynnissä olevista lomautuksista. Täyttöluvat myöntää kunnanjohtaja tai toimielin.

Lisäksi valtuustolle esitetään hyväksyttäväksi tonttikamppanjaa ajalle 22.6.-30.9.2020. Tonttikampanjassa olisi mukana kolme tonttia kolmelta eri asuinalueelta (Kirkkojärven ranta, Narikko ja Palostenmäki) hintojen ollessa 600, 400 ja 200 euroa.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kotisivuilla 8.6.2020.