Kunnanjohtajan vetoomus – Nyt on aika aloittaa turvallisen arjen eläminen ja toistemme suojaaminen

Kunnanjohtajan vetoomus – Nyt on aika aloittaa turvallisen arjen eläminen ja toistemme suojaaminen

Hyvät myrskyläläiset, mökkiläisemme, kunnassa työssä käyvät ja muut toimijat,

Ministeri Kiurun ja sosiaali- ja terveysministeriön pikaisesti koolle kutsuma kokous Uudenmaan kuntajohdolle, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle sekä terveydenhuollon toimijoille koronatatilanteesta ja siihen vastaamisesta pidettiin tänään 24.11. Jäsenkuntien ja kuntayhtymän välinen tilannekuvakokous pidettiin aamulla niin ikään myös Päijät-Hämeen puolella.

Kaikesta keskustelusta nousee selkeä viesti – koronantilanne heikkenee Suomessa nyt nopeasti. Kaikki Uudenmaan kunnat ovat taudin kiihtymisvaiheessa ja siirtyvät yksi toisensa jälkeen taudin leviämisvaiheeseen. Myös Päijät-Hämeessä tilanne kehittyy huonompaan suuntaan – Lahden kaupungista 17.11. alkanut taudin kiihtymisvaihe todettiin vain viikon viiveellä 23.11. myös muissa sairaanhoitopiirin kunnissa, Myrskylässäkin. Tällä hetkellä Lahti lähentelee jo leviämisvaihetta.

Sairastuneiden määrä lisääntyy pahimmilla leviämisalueilla kymmenien prosenttien päivävauhtia samalla, kun tauti ulottautuu myös uusille, rauhallisemmille alueille. HUS:n alueelle otettaneen vielä kuluvalla viikolla käyttöön merkittäviä rajoitustoimenpiteitä, joiden uskon olevan ensiarvoisen tärkeitä taudin kehityksen katkaisemiseksi. P-HHYKY:n alueella suosituksia ja rajoituksia on myös jo lisätty ja lisättäneen edelleen tulevien viikkojen kuluessa.

Myrskylän lähiympäristön signaalit kertovat nyt selkeää kieltä siitä, ettei kenelläkään ole mitään syytä olettaa rauhallisen tilanteen jatkuvan Myrskylässäkään enää valitettavasti kovin pitkään. Vaikka Myrskylä ei vielä ole tilastoitunut THL:n tautitilannekartalle, ei tätä näkymää pidä liiaksi tuijottaa, sen kertoessa vain laboratoriovarmennetut tautitapaukset. Taudin tiedetään olevan monille oireeton, jolloin taudinkantaja ei osaa luonnollisestikaan hakeutua testiin. Testiin hakeutumaton ja näin toteamaton tauti ei rekisteröidy. Jollekin toiselle tauti voi kuitenkin olla kohtalokas! Juuri tästä syystä erityisesti kokoontumisten rajoittaminen ja lähikontaktien välttäminen, hygienia sekä kasvomaskin käyttö on äärimmäisen tärkeää.

Selvää on, että koronavirusta on kuntakuvassa sekä kaikilla työ- ja asiointisuunnillamme sekä Uudellamaalla että Päijät-Hämeessä nyt liikkeellä erityisen paljon ja altistumisen todennäköisyys sille on nyt suurta. Virus ei kunnioita kuntien tai sairaanhoitopiirien rajoja.

Hyvät kuntalaiset, mökkiläiset, kunnassa työssä käyvät ja toimivat,

Vetoan teihin, jokaiseen ja kaikenikäisiin sen puolesta, että me aloitamme nyt toden teolla turvallisemman arjen elämisen, sekä läheistemme ja toistemme suojaamisen.

Pyydän, että aidosti otamme omassa arjessamme käyttöön kaikki turvaohjeet, joita ammattilaiset meille suosittelevat. Pyritään samanaikaisesti elämään elämäämme ja käyttämään kunnallisia palveluitamme, mutta tehdään se hallitusti ja turvallisesti siten, ettemme toimillamme vaaranna muita. Jokainen meistä toivoo voivansa viettää joulua läheistensä kanssa.

Turvallisin terveisin ja sinunkin panokseesi luottaen,

Sam Vuorinen
Kunnanjohtaja