LAAJA YHTEISTYÖRINTAMA TUKEE PYHTÄÄTÄ ERÄ- JA LUONTOKULTTUURIMUSEON SIJAINTIPAIKAKSI – Myrskylän kunta laajentaa museokokemusta jääkauden muovaamalla Itä-Uudenmaan järviylängön luontoalueella

LAAJA YHTEISTYÖRINTAMA TUKEE PYHTÄÄTÄ ERÄ- JA LUONTOKULTTUURIMUSEON SIJAINTIPAIKAKSI – Myrskylän kunta laajentaa museokokemusta jääkauden muovaamalla Itä-Uudenmaan järviylängön luontoalueella

Myrskylän kunta toteuttaa Suomen ensimmäistä Arkiturvallista kuntastrategiaa strategiakaudella vv. 2020-2028. Yksi valituista neljästä strategisesta painopisteestä on Arkiliikkuminen. Arkiliikkuminen on strategisen tulokulmamme mukaan monipuolista. Yhtäältä se on tavoitteellista aktiiviurheilua, toisaalta taas rentoa reippailua – kunkin tavallaan tavoittelemia terveyshyötyjä ja mielen vireyttä monipuolisissa liikuntapaikoissa ja luontoympäristöissä.

Painopisteellä tähdätään luonnossa erityisesti matalan kynnyksen liikkumisen ja luontoyhteyden tuoman terveyshyödyn lisäämiseen ja kuntalaisten aktiivisuuteen oman hyvinvointinsa osalta. Strategiakaudella tavoitellaan mm. vesialueiden ja luontokohteiden virkistyskäytön lisäämistä niiden tilaa ja puitteita parantamalla ja ympäristötietoisuutta laajentamalla. Kaikkiaan tällä saavutettava arjen hyvinvointi lisää myös turvallisuutta ja itsestä huolehtimisen kyvykkyyttä.

Myrskylän kunnan näkökulmasta Pyhtäälle mahdollisesti sijoittuva Erä- ja luontomuseo edistäisi Myrskylän strategian arkiliikkumisen painopisteen keskeisintä tavoitetta ”Liikkumatonta kuntalaista ei ole – alueen luontokohteet ja liikuntamahdollisuudet ovat tunnettuja ja aktiivikäytössä” sekä erityisen hyvin sen kahdeksanvuotiskauden tavoitetta ”Itä-Uudenmaan Järviylängön luontoreitistöt ja -kohteet on tuotteistettu valtakunnallisiksi.”

Toteutuessaan Pyhtäälle sijoittuvan Suomen Erä- ja luontokulttuurimuseon kokemus- ja käyntikohteisiin lisättäisiin biodiversiteettinä, kokemus- ja luontokohteena Myrskylän kunnassa sijaitseva jääkauden muovaama ”Itä-Uudenmaan järviylängön” alue laajoine kalliomuodostelmineen, viisinetoista järvineen, metsineen ja lehtoineen sekä moreeniharjuineen.

       Myrskylä laajentaisi museokokemusta sen seinien ulkopuolelle

Katso Pyhtään kunnan mediatiedote museohankkeesta tästä.

 

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Sam Vuorinen
puh. 044 760 9116
sam.vuorinen@myrskyla.fi