Porvoon Liikenne aloittaa liikennöinnin Myrskylän ja Porvoon välillä elokuussa

Porvoon Liikenne aloittaa liikennöinnin Myrskylän ja Porvoon välillä elokuussa

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), Myrskylän ja Askolan kunnat sekä Porvoon kaupunki ovat neuvotelleet alkuvuonna joukkoliikenteen hankintatarpeista kuntien alueelle.

Myrskylän kunta on korostanut neuvotteluissa kuntastrategiansa tavoitetta, jonka mukaan liikkuminen kunnan sisällä, kuntaan ja työssäkäyntialueelle on sujuvaa. Lisäksi neuvotteluissa hyödynnettiin kuntalaisille kohdennetun joukkoliikennekyselyn vastausaineistoa. Näistä lähtökohdista Uudenmaan ELY-keskus kilpailutti alueen joukkoliikennettä avoimena kilpailutuksena 15.3.-12.4.2021. Tarjouksen jätti useita eri liikennöitsijöitä, joista Myrskylän liikennöintitarpeiden mukaisen reitin operoinnin voitti Porvoon Liikenne. Uudenmaan ELY-keskus on 19.4. päättänyt tekemällään hankinta[1]päätöksellä hankkia tarjouskilpailun kohteena olleet kohdekohtaiset joukkoliikennepalvelut voittaneilta liikennöitsijöiltä.

Joukkoliikenne palautuu Porvoontien (tie 1605) suuntaisesti ensivaiheessa 1.8.2021-31.7.2022 seuraavasti:

Myrskylä – Porvoo

MA-PE

7:00

7:50

Porvoo – Myrskylä

MA-PE

15:15

16:05

Myrskylä – Porvoo

MA-PE

16:05

16:55

Porvoo – Myrskylä

MA-PE

17:00

17:50

Liikennettä voidaan jatkaa ilman eri kilpailutusta optiovuodelle 1.8.2022-31.7.2023. Päätökset jatkosta tehdään erikseen.

Liikennevuorot ovat pääpiirteissään kuntalaisten toiveen mukaisia tilanteessa, jossa valtaosa liikennetarpeesta kohdistuu työmatkaan, opiskeluun tai asiointiin. Arvioiduilla matkustajamäärillä selkeästi iltapainotteista liikennettä ei ole voitu esittää hankittavaksi. Uusi aikataulu lisää matkustusvarmuutta Porvoon pääsuunnassa ympäri vuoden, myös loma-aikoina. Matkustaja voi ostaa matkalipun auton lisäksi myös verkosta ja matkusta yhdellä lipputyypillä koko matkan ja alueella. Myös matkakortit käyvät autossa. Pääsääntöisesti kaikki Porvoontien pysäkit avautuvat käyttöön. Jatkoyhteydet Porvoosta palvelevat myös pääkaupunkiseudulla asioivia tai työssäkäyviä.

Myrskylän kunta on hyväksynyt sen maksuosuudet liikenteestä. Muut maksajakunnat liikenteelle ovat Askolan kunta ja Porvoon kaupunki, joiden alueella reitti myös kulkee.

Lisätietoja:
Sam Vuorinen
Kunnanjohtaja
+358 44 760 9116
sam.vuorinen@myrskyla.fi