Myrskylä mukana oikeusministeriön luotsaamassa kuntien osallistavuutta kehittävässä hankkeessa – useita muitakin viestinnän ja vaikuttamisen toimenpiteitä jo tehtynä

Myrskylä mukana oikeusministeriön luotsaamassa kuntien osallistavuutta kehittävässä hankkeessa – useita muitakin viestinnän ja vaikuttamisen toimenpiteitä jo tehtynä

Myrskylän kunta valittiin viime vuonna useiden ehdokkaiden joukosta pilottikuntana mukaan oikeusministeriön käynnistämään Vapaa! – Fri! -hankkeeseen ajalle 16.2.2021 – 31.12.2022. Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa vapaaehtoistoiminnan asemaa ikääntyvässä yhteiskunnassa ja edistää eri taustoista tulevien yhdenvertaisia edellytyksiä vaikuttaa omaan lähiympäristöönsä ja julkisiin palveluihin. Myrskylässä hanke on osa arkiturvallisen kuntastrategian Yhteisö-painopisteen toimeenpanoa.

– Valmisteltaessa strategiaa vuonna 2019 nousivat erilaiset viestinnän, yhteisöllisyyden sekä päätöksenteon osallistavuuden ja vaikuttamisen teemat esiin kuntalaisten työpajailloissa ja kyselyiden vastauksissa. Asioista muodostui lopulta näitä strategisia kokonaisuuksia, joita olemme nyt linjakkaasti vieneet eteenpäin ja samalla tulokulmalla hakeneet pilottiin. Olimme iloisia tullessamme valituksi mukaan, myhäilee kunnanjohtaja Sam Vuorinen.

Konkreettisena toimenpiteenään Myrskylän kunta jalostaa ajatushautomo-malliaan oikeusministeriön vetämissä hankkeen työpajoissa. Myrskylän ajatushautomo tuli perustetuksi vuodenvaihteessa 2019-2020 valtuuston hyväksyessä uuden kuntastrategian käyttöön. Ajatushautomossa on tarkoitus käsitellä vaihtuvateemaisista, kuntalaisia keskeisesti koskettavia asioita.

– Teemasta riippuen ajatushautomon kuntalaiskeskustelut evästävät meitä viranhaltijoita päätösvalmistelussa tai tilaisuudet ovat vain tiedotusluoteisia kuntalaisten suuntaan. Tavoitteenamme kuitenkin on, että kuntalaiset ottaisivat ajatushautomon kokoontumiset omakseen ja ymmärtäisivät niiden merkityksen keskustelufoorumeina. Esimerkiksi viime vuonna oli tarkoitus keskustella ajatushautomossa kunnan joukkoliikenteestä, mutta korona esti tämän. Tilaisuuden sijaan toteutimme kattavan joukkoliikennekyselyn, johon saimme miltei sata vastausta. Tämän pohjalta Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa käytäviin joukkoliikennekeskusteluihin saatiin hyvä selkänoja kuntalaisilta, miltä pohjalta bussiliikenne nykyisellään osin ajaakin. Tänä vuonna ajatushautomon on puolestaan tarkoitus kokoontua hyvinvointialueuudistuksesta tiedotusmielessä, kunhan aluevaltuusto saa ensiksi toimintansa kunnolla käyntiin, valottaa Vuorinen.

Myrskylässä on viime vuosina kehitetty osallistavuutta ja viestintää muutoinkin aktiivisesti. Heti strategian käyttöönottovuonna 2020 kunta aktivoi oikeusministeriön ylläpitämän Kuntalaisaloite.fi -palvelun, jonka kautta kunnan jäsenet voivat jättää virallisia aloitteita kuntansa kehittämiseksi. Itsensä kunnan strategian toteutumista jokainen kuntalainen voi puolestaan seurata kunnan verkkosivuilta.

Nykyisellään kunnassa työskentelee myös viestintä- ja toimistosihteeri, kunta on myös uudistanut viestinnällisen ilmeensä osallistavan logokilpailun myötä. Säännöllisesti julkaistavan sähköisen uutiskirjeen voi puolestaan tilata sähköpostiinsa kuka tahansa kunnan verkkosivujen kautta. Lisäksi paperitiedote jaellaan edelleen joka kotiin useamman kerran vuodessa. Näiden lisäksi luottamushenkilöistä ja kunnan viranhaltijoista koottu kokoonpano vierailee yhdessä yrittäjäjärjestön kanssa aktiivisesti paikallisissa yrityksissä keskusteluyhteyden mataloittamiseksi ja investointihankkeillakin on oma yrittäjistä koostuva seurantaryhmänsä. Niin ikään erillinen elinvoimaryhmä perustettiin kuluvan vuoden alussa. Elinvoimaryhmän on tarkoitus antaa konkreettiset esityksensä kunnan elinvoimaisuuden parantamiseksi vuoden 2023 talousarvion laadintaan mennessä syys-lokakuussa.

Seuraavassa vaiheessa kunta aloittaa valtuuston kokousten esittämisen suorana verkossa tilinpäätöstä käsittelevästä kokouksesta, 6. kesäkuuta lukien.

Lisätietoja:
Kunnanjohtaja Sam Vuorinen
044 760 9116
sam.vuorinen@myrskyla.fi