Myrskylään ohjataan ukrainalaisia hätämajoittujia

Myrskylään ohjataan ukrainalaisia hätämajoittujia

Myrskylän kunnalla on normaalin valmiussuunnittelun pohjalta hätämajoitussuunnitelma mahdollisten, eri syistä kuntaan sijoitettavien hädänalaisten lyhytaikaiseksi majoittamiseksi. Hätämajoituksella tarkoitetaan perusarjen edellytykset täyttäviä tiloja, joissa on mahdollisuus ensihuoltoon, kuten lepoon, ruokailuun ja hygienian hoitoon. Kunnan suunnitelma on mitoitettu kaikkiaan noin neljänkymmenen (40) henkilön mukaan ensisijaisesti Kankkilan vanhalle alakoululle, ns. ”kivikoululle”.

Kunta aktivoi hätämajoitussuunnitelmansa viikolla 10 toimintaympäristöstään nousseiden viitteiden vuoksi. Tuolloin muun muassa lähialueen kuntiin oli saapunut tai saapumassa sotaa pakenevia ukrainalaisia, eikä kunnassa voitu varmuudella sulkea pois vastaavaa.

Ensivaiheessa Suomen Punaisen Ristin (SPR) Myrskylän paikallisosasto käynnisti kohdennetun keräyksen noin neljänkymmenen henkilön hätämajoitustarpeiksi. Tarpeiston rajaaminen tietylle väkimäärälle on tärkeää, jotta artikkelit listataan koordinoidusti ja estetään ylitarjonta, käytännössä tavarajätteen kerääntyminen. Samanaikaisesti kunta aloitti Kankkilan alakoulun tilojen tarvittavat käyttöönottotarkastukset ja valmistelut. Keräys, mukaan lukien vaatekeräys on edelleen meneillään.

Hätämajoitustilanne realisoitui tiistaina 15.3. Kunta sai yksityiseltä taholta tiedon alueelle viikonloppuna 19.-20.3. saapuvista hädänalaisista ukrainalaisista, sekä tiedustelun näiden hätämajoittamisesta. Kunta on sopinut vastaanottavansa hätämajoitusyksikköön kaksikymmentä (20) majoittujaa.

Torstaina 17.3. kello 9.00 alkaen SPR:n Myrskylän osasto ja vapaaehtoiset keräävät ruoka- ja hygieniatarvikkeita Myrskylän Salen tiloissa. Vastaan otetaan hyvin säilyviä ruokatarvikkeita, kuten säilykkeitä ja kuivaruokaa. Hygieniatuotteista vastaan otetaan esimerkiksi pesuaineita, hammasharjoja sekä vaippoja. Oman osansa voi lahjoittaa kauppaostosten yhteydessä.

Perjantaina 18.3. kello 10.00-20.00 SPR Myrskylän osasto ja vapaaehtoiset vastaanottavat keräysaikana ennalta ilmoitettua tavaraa Kankkilan vanhalla alakoululla, osoitteessa Kankkilantie 892. Toiveena on, että raskaammat artikkelit, kuten sängyt tuotaisiin kello 16.00 jälkeen. Paikalle ei toivota ennalta ilmoittamattomia artikkeleita tavarajätteen kerääntymisen vuoksi.

Myrskylän kunta on oman hätämajoitussuunnitelmansa mukaisesti tiedottanut asiasta eri viranomaistahot. Väestöltä toivotaan ymmärrystä hädänalaisia kohtaan ja Kankkilan alakoulun alueella pyydetään välttämään turhaa liikkumista, erityisesti keräysaikana, sekä toiminnan ja hädänalaisten kuvaamista sosiaaliseen mediaan.

Hädänalaisten vapaaehtoinen auttaminen ja kuljetus pois kriisialueilta on äärimmäisen arvostettavaa, mutta se ei ole ongelmatonta. Ukrainan kansalainen saa oleskella viisumivapaasti Euroopan unionin jäsenmaiden alueella 90 vuorokautta turististatuksella. Henkilöiden avuntarpeet kuitenkin voivat kuitenkin vaihdella suurestikin ja ensisijaisesti kutsuja tai maahantuoja on velvollinen huolehtimaan vieraansa avunsaannista. Kunta sopii erikseen majoitusta ja ensihuoltoa laajemmista tukitarpeista, kuten erilaisista kuljetuksista ja kustannuskysymyksistä ukrainalaisia maahantuoneiden kanssa.

Suuren joukon hätämajoittaminen luo myös kunnan normaaleihin lakisääteisiin toimintoihin häiriötilanteen, jolloin kunta pyrkii ohjeistamaan henkilöitä rekisteröitymään mahdollisimman nopeasti tilapäisen suojelun tarvitsijoiksi poliisin toimipisteissä, jotta heillä olisi esimerkiksi mahdollisuus laajempiin tukipalveluihin sekä pääsy pidempiaikaisiin, parempiin majoituksiin. Hätämajoituksella pyritään vain turvaamaan henkilöiden toimintakyky siksi, kunnes näiden jatkopolut selviävät. Hätämajoitus turvaa myös hädänalaisten avuntarpeen kokoamisen selkeästi yhteen pisteeseen.

Lisätietoja:

Kunnan valmiusasiat:
Sam Vuorinen
kunnanjohtaja, valmiuspäällikkö
sam.vuorinen@myrskyla.fi
044 760 9116

Keräykset ja majoituksen organisointi:
Nina Kyyhkynen
SPR, Myrskylän paikallisosaston puheenjohtaja
sprmyrskyla@gmail.com
045 675 2676