Myrskylän hätämajoituksen arki pyörii

Myrskylän hätämajoituksen arki pyörii

Myrskylän kunta hätämajoitti lauantaina 19.3.2022 ukrainalaisia hädänalaisia ennakkoilmoituksen mukaisesti. Hätämajoituksesta oli sovittu yksityisen tahon kanssa aiemmin 15.3.

Myrskylän kunta oli yhteistyössä SPR:n paikallisosaston kanssa aloittanut hätämajoitusyksikön käyttöönottovalmistelun varsinaisesti jo 10.3. toimintaympäristöstä nousseiden viitteiden vuoksi. Tuolloin muun muassa lähialueen kuntiin oli saapunut tai saapumassa sotaa pakenevia ukrainalaisia. Varsinaisesti tuolloin ei ollut tiedossa hätämajoituksen konkreettista tarvetta, vaan käyttöönottovalmistelut aloitettiin varmuudeksi.

Kunta toimii tilanteessa sosiaalihuoltolain 12 § perusteella, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ohjauksessa. Sosiaalihuoltolain mukaan jokaisella kunnassa oleskelevalla henkilöllä on oikeus saada kiireellisessä tapauksessa yksilölliseen tarpeeseensa perustuvat sosiaalipalvelut siten, ettei hänen oikeutensa välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu. Kunta on valmistellut hätämajoituksen tähän tarkoitukseen, missä SPR puolestaan koordinoi ukrainalaisille ensihuoltoa siksi, kunnes näiden jatkopolut selviävät. Hätämajoitus turvaa myös hädänalaisten avuntarpeen kokoamisen selkeästi yhteen pisteeseen. Lisäksi suuri joukko vapaaehtoisia osallistuu SPR:n ohjauksessa majoituksen tukitoimintoihin. SPR:n kattojärjestöllä on yhteistoiminasopimukset STM:n, SM:n ja Maahanmuuttoviraston kanssa toiminnasta yleisesti, minkä vuoksi toimintavastuu majoituksessa on järjestön paikallisosastolla.

Nyt saapuneiden hädänalaisten rekisteröityminen tilapäisen suojelun tarvitsijoiksi poliisin toimipisteissä on aloitettu. Päätöksen jälkeen heillä on esimerkiksi mahdollisuus työskentelyyn, opiskeluun sekä laajempien Maahanmuuttoviraston vastaanottopalveluiden piiriin, kuten erilaisiin tukipalveluihin. Tuolloin on mahdollisuus päästä hätämajoituksesta myös pidempiaikaisiin, parempiin majoituksiin.

Kunta ja SPR:n paikallisosasto eivät koordinoi tai vastaa hädänalaisten jatkosijoituksista ja -majoituksista. Punaisen Ristin kattojärjestö kerää Maahanmuuttoviraston pyynnöstä tietoa Ukrainan kriisissä kärsiville tarjotusta avusta, kuten majoituksista. Tiedon voi ilmoittaa SPR:n verkkosivuilla os. www.punainenristi.fi/ukrainainfo.

Muiltakin osin arki hätämajoituksessa on tasaantunut ja pyörii rutiininomaisesti. Asukkaat valmistavat jo kodinomaisesti omat ateriansa ja huolehtivat majoitustilojen ylläpitosiivouksesta. Myös perehtyminen Suomeen ja maan kieleen on aloitettu. Majoittujat pohtivat myös tulevaisuutta, kuten yrittäjyyttä tai muita ansaintamahdollisuuksia sekä koulutus- ja opiskelupolkuja. Ukrainalaiset ovat ilmaisseet kiitollisuutensa myrskyläläisille kaikesta saamastaan tuesta.

Hätämajoitus on kotirauhan piirissä. Väestöltä toivotaan edelleen ymmärrystä majoittujien tilanteesta ja kokemuksista. Hätämajoituksen alueella on tavattu uteliaita ihmisiä ja jopa hiljalleen, sammutetuin lyhdyin liikkuvia ajoneuvoja, minkä näkeminen voi olla hyvin traumaattista majoittujille. Alueella toimii vuorokauden jokaisena tuntina aluevalvonta, minkä lisäksi Itä-Uudenmaan poliisi partioi. Toiminnan ulkoisen häiriöherkkyyden vuoksi kunta, SPR ja viranomaiset ovat sopineet pitävänsä maltillista ja yleisen tason tiedotuslinjaa yksikön toiminnasta ollakseen vaarantamatta hädänalaisten yksityisyyden suojaa sekä turvallisuutta.

Lisätietoja:

Kunnan valmiusasiat
Sam Vuorinen
kunnanjohtaja, valmiuspäällikkö
sam.vuorinen@myrskyla.fi
044 760 9116         

Majoituksen koordinointi
Nina Kyyhkynen
SPR, Myrskylän paikallisosaston puheenjohtaja
sprmyrskyla@gmail.com
045 675 2676