Myrskylän koulun paalutustyöt

Myrskylän koulun paalutustyöt

Myrskylän koulun paalutustyöt alkoivat 5.5.2020, jota ennen lähiympäristössä olevat rakennukset katselmoitiin. Paalutuksesta aiheutuvaa melua ja tärinää seurataan jatkuvalla, neljään kiinteistöön sijoitetuilla tärinämittareilla. Paalutuksen aikaisten tärinämittausten tulokset ovat vaihdelleet 2,1%-22,7% sallituista maksimeista. Paalutuksesta aiheutuvaa melua mitataan tarvittaessa myös äänimittauksilla. Paalutustöiden päätyttyä lähiympäristössä olevat rakennukset katselmoidaan uudelleen.

Tiedote

Paalutustöitä suoritetaan päivisin kello 7:00 – 17:00 välisenä aikana.