Myrskylän kunnan elinvoimaryhmä jätti esityksensä elinvoimakärjeksi

Myrskylän kunnan elinvoimaryhmä jätti esityksensä elinvoimakärjeksi

Myrskylän kunnan elinvoimaryhmä esittää järviylänköä elinvoimatyön keskiöön 

Myrskylän kunnanhallituksen vuoden alussa asettama elinvoimaryhmä on päättänyt toimintansa tällä erää. Elinvoimaryhmä esitti työnsä lopputulemana syyskuun kokouksessa luontoalan osaajaa palkattavaksi kuntaorganisaatioon. Tehtävänhaltijan vastuulla olisi muun muassa suunnitella pitkäjänteisemmin Arkiturvallisessa Kuntastrategiassa mainitun Itä-Uudenmaan järviylängön ympäristön yleisiä retkeilypuitteita, kuten reittejä ja kohteita, valmistella teemaan liittyviä hankkeita ja rahoitushakemuksia sekä mahdollistaa näin alueelta puuttuvien matkailu – ja majoituspalveluiden sekä erä- ja luontoyrittäjyyden kehittymistä. Elinvoimaryhmän mukaan kokonaisuus lisäisi yleistä elinvoimaisuutta alueella kauttaaltaan.

Kunnanhallitus käsitteli esityksen kokouksessaan 17.10.2022 ja suhtautui siihen myönteisesti. Kunnanhallitus päätti liittää esityksen osaksi 1.3.2022-29.2.2024 meneillään olevaa Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan yhteistä RoadMAPP-hanketta kunnan strategisena kehittämiskärkenä. Hankkeessa on tarkoitus käynnistää ylikunnallisesti toteutettava yhteistyö yritysten ja yhdistysten kesken luoden alueelle kattava matkailuverkosto sekä tuotteistaa seudun monipuolinen yritystoiminta, erikoisuudet, luontoympäristöt sekä näin lisätä alueen tunnettuutta ja vetovoimaisuutta. Asia etenee näin alkuvaiheessa kustannusneutraalisti, sillä kunta on jo sitoutunut hankkeen rahoitukseen. Hankkeella on lisäksi oma projektipäällikkönsä. Hankkeen kuluessa ja sen jälkeen esiin nousseet jatkotyötarpeet ja toimet päätetään erikseen. Elinvoimaryhmä hyväksyi kunnanhallituksen esittämän toteutustavan toimintansa päättävässä kokouksessa 26.20.2022.

Kunnanjohtajan esityksestä helmikuussa perustettu työryhmä toimi neuvoa-antavana tahona kunnan pito- ja vetovoimaan liittyvissä kysymyksissä. Ryhmä asetti huhtikuun aloituskokouksessaan omaksi tavoitteekseen konkreettisten elinvoimaesitysten tekemisen vuoden 2023 talousarvion laadintaan mennessä. Elinvoimaryhmässä oli edustus kaikista valtuustopuolueista, Myrskylän yrittäjistä, yhdistyksistä sekä nuorisovaltuustosta. Ryhmä kokoontui puolen vuoden aikana kuusi kertaa ja jäsensi elinvoima-asioiden tulevaisuustyöpajan menetelmällä. Ryhmän puheenjohtajana toimi Teemu Ojanne (VIHR). Muut jäsenet olivat Sari Kauppinen (KESK), Sirpa Kurki (SDP), Hannu Nikkanen (RKP), Mirva Vilonen (KOK), Päivi Votkin (PS), Riikka Taskinen (Yhdistysedustaja), Nina Schneider (Myrskylän yrittäjät) ja Tia Åhl (Nuorten edustaja). Asiantuntijajäseninä ja sihteereinä toimivat kunnanjohtaja Sam Vuorinen ja viestintä- ja toimistosihteeri Nona Färlin Myrskylän kunnasta.

Itä-Uudenmaan järviylängöksi kutsutaan Myrskylän luontokokonaisuutta, joka alkaa kohota Loviisan Koskenkylän merenlahdelta noudatellen molemmin puolin jokilinjaa. Kunnan maisemalle ovatkin tyypillisiä jääkautiset kalliomuodostelmat ja moreeniharjut, jotka muodostavat alueen, jonka kalliopainanteisiin ja väliin jää pienelle alueelle poikkeuksellisen useita, yhteensä 15 järveä. Järvistä on yhteys Koskenkylänjoen (Myrskylänjoki) lisäksi Porvoon ja Ilolanjokiin. Alueen valtapuulajina tunnetaan mänty, erityisesti sen ikääntyneemmät yksilöt, ”vanhat hongat”. Alueen korkein kohta sijaitsee Lassen Polulla Sepänmäen alueella 103 metriä merenpinnan yläpuolella.

 

Elinvoimaryhmän lopputyö

 

Linkki: