Myrskylän kunnan tehtävien vaativuudenarviointijärjestelmän käyttöönotto ja tehtävien vaativuuden arviointi on päässyt välitavoitteeseensa

Myrskylän kunnan tehtävien vaativuudenarviointijärjestelmän käyttöönotto ja tehtävien vaativuuden arviointi on päässyt välitavoitteeseensa

Keväällä 2021 aloitettu Myrskylän kunnan uuden tehtävien vaativuudenarviointijärjestelmän käyttöönotto ja koko henkilöstöä koskeva tehtävien vaativuuden arviointi on päässyt välitavoitteeseensa

Myrskylän kunnan uuden tehtävien vaativuudenarviointijärjestelmän käyttöönotto ja koko henkilöstöä koskeva tehtävien vaativuuden arviointi aloitettiin keväällä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES), kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) sekä kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimusten (TTES) piiriin kuuluvien tehtävien osalta. Ensivaiheessa työnantaja ja henkilöstöjärjestöt nimesivät edustajansa perustettuun työnarvioinnin arviointiryhmään. Ryhmään kuuluvat kunnanjohtaja Sam Vuorinen ja hallintojohtaja Matti Latva-Pirilä (Myrskylän kunta), sekä järjestöistä Leena Väänänen (JHL ry), Tero Ylevä (Juko ry), Maarit Ersala-Sgouveakos (Jyty ry) sekä Anu Juselius (Super ry).

Kunnan palvelu- ja vastuualueiden sekä yksiköiden esihenkilöt sekä arviointiryhmä saivat koulutuksen arviointijärjestelmän käyttöön sekä prosessin kulkuun toukokuussa, jolloin myös henkilöstöinfo järjestettiin. Kesäkuun aikana yksiköissä tarkastettiin ja päivitettiin henkilöstön tehtäväkuvaukset tarpeellisilta osin, minkä pohjalta suoritettiin tehtävien vaativuuden ensiarvioinnit esihenkilön ja työntekijän tai samaa työtä tekevien henkilöstöryhmien kesken. Lomakauden jälkeen elokuussa työnarvioinnin arviointiryhmä kokoontui ensimmäiseen arviointikokoukseensa, jatkaen työtään aina lokakuuhun saakka. Arviointiryhmän tehtävänä oli arvioida jokaisen tehtävän tai tehtäväryhmien vaativuuksia yksiköissä arvioidun pohjalta. Ryhmä kuuli tarvittavien tarkennusten osalta kokouksissaan esihenkilöitä.

Arviointityö on ollut sujuvaa ja tapahtunut hyvässä yhteishengessä. Arvioinnissa on päästy välitavoitteeseen 20.10.2021, kun arviointiryhmä vahvisti KVTES-, TS- ja TTES-arvioinnit. Käytännössä arviointi osoittaa, että tehtäväkohtaisissa palkoissa on ollut pääasiassa johdonmukaisuutta, jolloin tehtävän vaativuus ja tehtäväkohtainen palkka ovat kohdanneet. Tietyistä tehtävistä on löytynyt myös epäkohtia, joiden korjaamiseksi työnantaja tulee tekemään järjestöille ehdotuksen.

Seuraavassa vaiheessa arvioidaan kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) piiriin kuuluvat tehtävät, sekä hinnoittelutunnuksettomat tehtävät (sopimuspalkat). Arviointityö pyritään saattamaan valmiiksi koko kunnan henkilöstön osalta vuoden loppuun mennessä.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sam Vuorinen, sam.vuorinen@myrskyla.fi, p. 044 760 9116