Myrskylän kunnan yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 28.4.2020

Myrskylän kunnan yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 28.4.2020

Myrskylän kunnan yhteistoimintaneuvottelut on käyty henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa ajalla 14.-28.4.2020 tuotannollis-taloudellisin perustein. Neuvottelutuloksen mukaan lomautus koskee koko henkilöstöä sekä vakituisen henkilökunnan sijaisia, yhteensä 37 henkilöä. Lomautus ei koske määräaikaisia työntekijöitä, vaaleilla valittuja työntekijäjärjestöjen luottamushenkilöitä ja työsuojeluvaltuutettuja, eikä etsivää nuorisotyötä. Irtisanomiset rajattiin neuvottelujen ulkopuolelle. Lomautukset ovat määräaikaisia kestäen kunkin henkilön osalta 14 päivää, mutta perusopetuksessa kuitenkin vain 7 päivää. Lomautusten painopiste on ajalla 1.6.-31.12.2020, mutta tarvittaessa niiden on mahdollista jatkua 30.4.2021 saakka. Henkilöstötoimenpiteet on lopputuloksessa minimoitu ja suurempi vaikutus on pyritty löytämään talouden sopeuttamisen kautta. Henkilöstötoimet ovat vain 25-30% koko talouden sopeutuskokonaisuudesta.

Työnantaja ja työntekijöiden edustajat totesivat yksimielisesti, että suunniteltujen toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja on käsitelty riittävästi eikä jatkoneuvotteluille ollut tarvetta. Yhteistoimintaneuvotteluja on käyty myös vähintään lain mukainen 14 päivän ajanjakso ja neuvotteluvelvoite katsottiin siten täytetyksi.