Myrskylän kunnanjohtaja Sam Vuorinen uusiin tehtäviin

Myrskylän kunnanjohtaja Sam Vuorinen uusiin tehtäviin

Myrskylän kunnanjohtaja Sam Vuorinen on valittu Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen laatu- ja turvallisuusjohtajaksi. Vuorinen ja Myrskylän kuntaa työnantajana edustavat kunnanhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajat ovat hyvässä yhteisymmärryksessä keskustelleet kunnanjohtajan virkasuhteen päättämisestä vielä joulukuun aikana siten, että Vuorinen pääsisi aloittamaan hyvinvointialueella vielä ennen vuodenvaihdetta, kuitenkin Myrskylän kunnan työtarpeita painottaen. Alustavasti valtuustolle on päädytty esittämään eron myöntämistä 7.12.2022 lukien. Kunnanjohtajan virkaan ottaminen samoin kuin eron myöntäminen kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan.

Kunnanjohtajan toisaalle hakeutumiseen ei sisälly dramatiikkaa, vaan siinä kiteytyy Vuorisen mukaan syvällisen pohdinnan lopputulos.

-Yhtäältä päätöksessä painavat laajemmat mahdollisuudet ammatilliseen kasvuun ja toisaalta henkilökohtaisen elämäni arvovalinnat. Uralla kehittyminen liittyy meneillään olevaan julkishallinnon murrokseen, jossa uusi aluehallinnon taso perustetaan. Tulevaa organisaatiota tai virkaani ei ole aiemmin ollut olemassa, joten työssä saa vahvasti jättää historiallisen kädenjälkensä. Virassa yhdistyy monia mielenkiintoni kohteita, kuten kokonaisturvallisuus ja julkishallinnon kehittäminen. Muukin elämänrytmi rauhoittuu samalla, kun kunnanjohtajan varsin kokonaisvaltaisesta viranhoidosta voi luopua. Kohta kuusi vuotta olen ollut poissa ystäväpiirieni ja sosiaalisen elämäni painopistesuunnalta, Vuorinen pohtii.

Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle, joista Länsi-Uusimaa on kolmanneksi suurin. Sen palveluksessa on noin 9000 työntekijää ja alue tuottaa uudistuksen mukaiset palvelut 470 000:lle länsiuusimaalaiselle. Vuorisen virka on sijoitettuna hyvinvointialueen hallinnon vastuualueelle, joissa laatu- ja turvallisuusjohtaja luotsaa noin kahdenkymmenen viiden henkilön laatu- ja turvallisuuspalveluiden vastuuyksikköä. Yksikkö vastaa hyvinvointialueen organisaatio- ja kokonaisturvallisuudesta, riskienhallinnasta sekä ulkoisesta ja sisäisestä valvonnasta. Yhteistyö pelastuslaitokseen on vahvaa.

Huolimatta mielenkiintoisista uranäkymistään Espoon Otaniemessä, Vuorinen kertoo lähtöpäätöksen olleen vaikea.

-Oikeastaan poistyöntäviä tekijöitä ei ollut, enkä katsellutkaan uusia töitä. Erilaisia työtarjouksia matkan varrella on tullut, jopa useammasta kaupunginjohtajahaustakin on oltu minuun yhteydessä. Myrskylän kunta on yksi parhaimmista työnantajista ja organisaatioista, joiden palveluksessa olen saanut työskennellä. Yhteishenki, ammattitaito ja kehittämismyönteisyys ovat olleet kantavia voimia myös vaikeampina aikoina. Kunnanjohtajia on lähtenyt viime vuosina uusiin tehtäviin paljolti myös poliittisen yhteistyön rakoillessa, meillä yhteistyö on päinvastoin erittäin toimivaa. Työlle on ollut aina tarjolla selkänojaa, keskusteluilmapiiri on ollut salliva ja avoin, jopa eri mielipiteitä edustavien välillä. Haluan kiittää kaikkia kunnallisia luottamushenkilöitä, kunnan työntekijöitä ja myös kuntalaisia saamastani vilpittömästä tuesta. Lämpimän kiitoksen osoitan johtoryhmälleni, erityisesti hallintojohtaja Matti Latva-Pirilälle, kunnanjohtaja korostaa.

Myrskylän kunnassa onkin viety Vuorisen aikana yhteistuumin päätökseen monia kokonaisuuksia hirsikoulun kokoisista investoinneista aina toiminnallisiin uudistuksiin saakka. Kunnassa on muun muassa uudistettu kuntastrategia arkiturvallisine visioineen, toteutettu organisaatiouudistus, kirkastettu viestinnällinen ja markkinoinnillinen ilme, tarkistettu koko henkilöstön palkkaus ja rakennettu siihen täysin uusi arviointijärjestelmä sekä päivitetty tavoite- ja kehityskeskusteluprosessit. Lisäksi on parannettu kaavavarantoa vastaamaan rivi- ja pienomakotitalomaiseen kysyntään ja laadittu kiinteistöstrategia kunnan kiinteistöjen jatkokäyttöpäätösten tueksi, kiinteistöverokanta on myös saatettu ajan tasalle. Lisäksi varautumissuunnitelmat on ajantasaistettu samalla, kun koronakriisin aiheuttamat poikkeusolot ja häiriöt on johdettu ja ukrainan sodan vaikutukset kunnan toimintaan huomioitu. Alueuudistuksen valmistelu sekä Myrskylän ja Pukkilan erityistilanteen ratkaisuyritys siinä vei työaikaa viime aikoina. 

-Johtajan lähdölle ei ole koskaan oikeata aikaa. Koen kuitenkin, että neljässä vuodessa on tullut tehty työtä tuplaten ajankuva huomioiden. Pohjatyö seuraajalleni on vähintäänkin kunnossa, jolloin hän saa käyttää energiansa selkeästi kunnan elinvoimaisuuteen ja asukashankintaan. Tulevien vuosien haasteet liittyvät kuntatalouden tasapainon löytymiseen. Tässäkin tämä organisaatio tulee joka tapauksessa onnistumaan, kunnanjohtaja Sam Vuorinen päättää.

Kunnanjohtajan sijaisena toimii hallintosäännön mukaisesti hallintojohtaja. Kunnanjohtajan viranhaun valmistelu tapahtuu poliittisessa yhteistyössä, mistä kunta tiedottaa erikseen.

Kunnanjohtaja ei anna irtisanoutumistaan koskevia, tätä tiedotetta laajempia haastatteluja.