Myrskylän kunta ja Porvoon kaupunki aloittavat yläkouluyhteistyön

Myrskylän kunta ja Porvoon kaupunki aloittavat yläkouluyhteistyön

Myrskylän valtuusto käsitteli 22.4. kokouksessaan Porvoon kaupungin ja Myrskylän kunnan välistä yläkoulusopimusta. Orimattilan kaupunki on purkamassa Myrskylän ja Orimattilan välisen sopimuksen yläkoulun järjestämisestä. Asia oli viime viikolla Orimattilan sivistysvaliokunnan esityslistalla ja etenee valtuustoon. Asiasta on neuvoteltu Orimattilan aloitteesta kohta kaksi vuotta. Orimattila on tuonut esille, että nykyinen sopimus ei kata Orimattilan kustannuksia. Esityksessään Orimattilan sivistysvaliokunta perustelee irtisanomista sopimuksen kustannuksilla, joita Orimattilan saamat kotikuntakorvaukset myrskyläläisistä lapsista eivät heidän näkemyksensä ja irtisanomispykälän liitteen mukaisten laskelmien mukaan kata. Neuvottelujen kuluessa Orimattilan kaupunki ei ole kuitenkaan tuonut uutta sopimusluonnosta neuvottelujen ja sopimisen pohjaksi eikä sellaista edelleenkään ole olemassa.

Myrskylä ei näin ollen voi lähettää tulevia seitsemäsluokkalaisia enää Orimattilaan, koska sopimuksen irtisanomisajan jälkeinen tilanne on avoin. Tulevien ja seuraavan ikäluokan seitsemäsluokkalaisten yläkoulun loppuun asti Orimattilassa käymisestä ei ole esitetty sopimusta neuvoteltavaksi. Nykyiset yläkoululaiset jatkavat koulunsa Orimattilassa yläkoulun loppuun asti. Tulevien seitsemäsluokkalaisten koulupaikan osoittaminen Orimattilaan ilman sopimusta koko yläkouluajasta olisi riski oppilaiden hyvinvoinnin ja perheiden arjen näkökulmasta. Tämän riskin minimoiminen ja perheiden arjen ja hyvinvoinnin turvaaminen on kunnan ensisijainen tehtävä. Lapsia ei saa käyttää pelinappulana kuntien välisissä näkemyseroissa.

Yläkoulun jatkumisen turvaamiseksi ja eheän koulupolun varmistamiseksi Myrskylä on käynyt neuvotteluja Askolan, Porvoon ja Loviisan kanssa yläkoulusopimuksesta. Neuvottelut sujuivat hyvässä hengessä ja Myrskylän edustajille jäi käsitys, että kaikkien kolmen kanssa olisi päästy hyvään lopputulokseen. Kaikilta kolmelta myös saatiin kohtuullinen sopimusluonnos neuvottelujen pohjaksi, toisin kuin nykyiseltä sopimuskumppanilta, jolta ei koko aikana ole saatu uutta sopimusluonnosta. Myrskylä kiittää myös Loviisaa ja Askolaa hyvästä yhteistyöstä neuvottelujen aikana, muu yhteistyö jatkuu kaikkien kanssa edelleen hyvässä hengessä.

Tuleville seitsemäsluokkalaisille osoitetaan koulupaikka Porvoosta Linnajoen koulusta. Valmistelut siirtymän mahdollisimman sujuvasta hoitamisesta ovat käynnissä. Tutustumiskäyntejä, vanhempainiltoja ja siirtopalavereita sovitaan. Koulu tiedottaa kuudesluokkalaisia tarkemmin. Kaikille avointa tiedotustilaisuutta valmistellaan. On ymmärrettävää, että asialla on siirtymäaikana myös perheiden arkeen haasteita aiheuttavia vaikutuksia, mutta on arvioitu, että negatiiviset vaikutukset ovat pienempiä verrattuna tilanteeseen, jossa koulua ja suuntaa jouduttaisiin vaihtamaan kesken yläkoulun. Tämä korostuu pitkien etäisyyksien Myrskylässä.

Porvoon kanssa päädyttiin jatkamaan neuvotteluja, koska koulumatkat saadaan hoidettua käsillä olevista vaihtoehdoista sujuvimmin ja kustannustehokkaimmin. Olemassa olevia linjoja voi hyödyntää ja tämä ratkaisu avaa tulevaisuudessa mahdollisuuksia myös joukkoliikenteen lisäämiseen Porvoon ja Myrskylän välillä. Orimattilaan verrattuna Porvoon puolesta puhuvat myös laajat jatko-opintomahdollisuudet: lukio, ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulut löytyvät Porvoosta. Porvoossa on hyvin hoidettu ja resursoitu koulutoimi ja Porvoon talous on vakaalla pohjalla. Tämä turvaa osaltaan koulupolun laadun Porvoossa. Porvoossa on laajat harrastusmahdollisuudet.  Yhteistyö avaa mahdollisuuden esimerkiksi musiikkipistoyhteistyön elvyttämiseen.

Ehdimme kevään aikana valmistelemaan siirtymän asiat hyvin.

Tilanne ei ole tuomassa muutoksia ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen tai perusopetukseen. Loviisa tuottaa meille em. palvelut tällä hetkellä laadukkaasti ja järkevällä sopimuksella. Loviisalle kiitos hyvästä yhteistyöstä.

Skolsamarbetet med Lovisa fortsätter som tidigare. Det sker inga förendringar av de svenskspråkiga tjänster. Vi är mycket nöjda med de tjänster som Lovisa tillhandahåller. Tack till Lovisa för det goda samarbetet.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Esa Ukkola, esa.ukkola@myrskyla.fi, p. 044 729 8610

Kuudesluokkalaisten lasten huoltajien kysymykset liittyen yläkouluun siirtymiseen pyydetään esittämään rehtori Vesa Karjalaiselle, vesa.karjalainen@myrskyla.fi, p. 040 576 2853. Koulu tiedottaa huoltajia tarkemmin yksityiskohdista.