Myrskylän kunta käynnistää yhteistoimintaneuvottelut

Myrskylän kunta käynnistää yhteistoimintaneuvottelut

Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa välillisesti monin tavoin kunnan talouteen ja toimintaan. Muutos on merkittävästi suurempi kuin, kunnan valtiolta saamien ennakkotietojen perusteella tiedettiin.

 Kunta tiedotti tilanteesta viikko sitten. Alla kursiivilla edellisen tiedotteen keskeinen sisältö.

”Myrskylän kunnanhallitus palautti kokouksessaan 6.11 talousarvion uudelleen valmisteluun. Perusteluna on kuntatalouden heikko ennustettavuus ja talouden reunaehtojen heikkeneminen syksyn kuluessa.

Merkittävin yksittäinen taustatekijä on valtionosuuksien heikko ennustettavuus. Myrskylässä valtionosuuksien muutos on kunnan kokoon suhteutettuna Suomen jyrkin. Alla on kuvattuna hyvinvointialueuudistuksen jälkeinen kehitys:  

2021 arvio hyvinvointialueuudistuksen jälkeen saatavista valtionosuuksista: 1,5 milj.€

2023 valtionosuus: 1 milj. €

2024 ennuste 1 (keväällä 2023): 0,6 milj. €

2024 ennuste (syksyllä 2023): 0,4 milj. €                                                                                                                          

Kun tästä vähennetään kotikuntakorvaukset muilla paikkakunnilla opiskelevista koululaisista, erotus on: -465 000 €.

Hyvinvointialueuudistuksen myötä myös kuntien verotuloja leikattiin kaikkien kuntien osalta 12,64 prosenttiyksikköä. Päätös vähennettävästä prosenttiyksikkömäärästä tehtiin valtakunnallisesti tilanteessa, jossa ei ollut tarkkaa kuvaa siitä, miten muutos tulee lopulta vaikuttamaan yksittäisen kunnan talouden tasapainoon. Jälkikäteen arvioituna leikkuri on Myrskylän osalta ollut liian kova ottaen huomioon em. leikkaukset myös valtionosuuksiin.

Kunta maksaa jatkossa joka vuosi tuon 465 000 € valtiolle saadakseen tuottaa palveluita myrskyläläisille. Myrskylä on väkilukuun suhteutettuna suomen suurin nettohäviäjä tässä uudistuksessa. Maksumiehiksi joutuneet 13 kuntaa ovat pitäneet yhteyttä ministeriöön tilanteen korjaamiseksi. Mitään toivoa ei ole ministeriöstä annettu siitä, että asiaa korjattaisiin. Ministeriön tulkinnan mukaan olemme uudistuksen voittajia. Todennäköisesti vuonna 2026 valtionosuusjärjestelmän muuttuessa negatiiviset valtionosuudet poistuvat, mutta nykyiseen tasoon tuskin palataan. Odotusarvo on ministeriön mukaan nollataso. Tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku. Myrskylän kunnan on sopeutettava taloutensa, palvelunsa ja kuntastrategiansa tähän tilanteeseen.”

Maanantaina 13.11.2023 Myrskylän valtuusto päätti veroprosentista vuodelle 2024. Päätös sisälsi korotuksen sekä kiinteistöveroon, että tuloveroon. Tuloveroprosentiksi päätettiin 9,9. Veronkorotusten lisäksi tarvitaan myös muita toimia talouden sopeuttamiseksi muuttuneeseen tilanteeseen.

Kunnanhallitus käsitteli talousarviota uudelleen 13.11.2023 ja antoi jatkoevästyksen talousarvion jatkovalmistelulle. Tarvittavat säästötoimenpiteet voivat mahdollisesti tarkoittaa myös tarvetta sopeuttaa henkilöstömäärärahoja.

Talouden reunaehtojen lisäksi muutoksilla on myös toiminnalliset perustelut. Hyvinvointialueuudistuksen jälkeen kunnan tehtävät ovat muuttuneet merkittävästi. Kunnan organisaatio ja toiminta tulee sopeuttaa muuttuneeseen tilanteeseen. Henkilöstöresursoinnin tulee reagoida asiakasmäärien muutokseen.

Kunnanjohtajan esitys talousarvioksi vuodelle 2024 tulee sisältämää merkittäviä muutoksia, joilla on myös vaikutuksia henkilöstöön. Kunnan talousarvioon sisältyvistä muutoksista, joilla merkittäviä vaikutuksia henkilöstöön, tulee lain mukaan käydä yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen perusteena on tuotannolliset ja taloudelliset syyt. Neuvottelut koskevat koko henkilöstöä. Ennen talousarviota käytävissä muutosneuvotteluissa käsitellään niitä tapoja, joilla talousarvioita sopeutetaan. Yksilötasoiset muutosneuvottelut käydään valtuuston päätöksen jälkeen.

Mahdollisia käytettäviä keinoja voivat olla esimerkiksi organisaatiomuutokset, tehtävien uudelleenorganisointi ja yhdistäminen. Tavoitteena on n. 40 000 – 50 000 euron lisäsäästö aiempien sopeutustoimien lisäksi. Lomautuksia pyritään välttämään, koska tavoitteena on muutokset, joilla on pysyviä vaikutuksia talouteen.

Kunnanjohtaja tekee päätöksen muutosneuvottelujen aloittamisesta osana talousarvion valmistelua 17.11.2023. Samanaikaisesti lähetetään henkilöstön edustajille kutsu muutosneuvotteluihin.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Esa Ukkola, p. 044 729 8610, esa.ukkola@myrskyla.fi