Myrskylän kunta kutsuu koolle elinvoimaryhmän – elinvoimaa rakennetaan pito- ja vetovoimatekijöistä

Myrskylän kunta kutsuu koolle elinvoimaryhmän – elinvoimaa rakennetaan pito- ja vetovoimatekijöistä

Myrskylän kunnanhallitus puolsi maanantaisessa kokouksessaan kunnanjohtajan esitystä elinvoimaryhmän perustamisesta. Ryhmän tarkoitus olisi toimia neuvoa-antavana tahona kunnan pito- ja vetovoimaan liittyvissä kysymyksissä ja valmistella konkreettisia ehdotuksia kunnan elinvoimaisuuden parantamiseksi.

”Suomen kunnissa toimii varsin yleisesti erilaisia elinvoimajaoksia ja -lautakuntia sekä monia muita alustoja paikallisten elinvoimakysymysten käsittelylle. Myrskylässä ei ole tähän selkeää struktuuria. Statukseltaan ryhmän voi rinnastaa vaikkapa vanhus- ja vammaisneuvostoon tai nuorisovaltuustoon jolloin se on luonteeltaan epämuodollinen mutta sanansa painaa. Tämä tuo toimintaan myös joustavuutta”, kertoo kunnanjohtaja Sam Vuorinen.

Myrskylän kunta toteutti viime vuoden lopulla lähtömuuttajakyselyn vuosina 2016-2020 kunnasta pois muuttaneille. Ensivaiheessa elinvoimaryhmä ottaa käsittelyynsä kyselyn vastaukset ja valitsee työstettäväkseen sieltä nousevia teemoja. Yleisesti aiheina voisivat esimerkiksi olla asumiseen, palveluihin tai harrastuksiin, yhteisöllisyyteen, kuntamarkkinointiin, luontoon ja matkailuun tai erilaisiin kampanjoihin liittyvät aiheet.

”Kunnan tavoitteena on, että painoarvoltaan merkittävimpiä ehdotuksia voitaisiin viedä jopa strategisiksi tulostavoitteiksi ja hankkeiksi tai toteuttaa pienempiä kevyemmin ideasta riippuen. Tehostamme samalla päätöksenteon osallistavuutta, kun edustajat pääsevät nyt selkeämmin työstämään ideoita, tekoja ja esityksiä talousarvion puitteissa. Emme kuitenkaan tavoittele kesäkauden ohjelmatoimistoa, vaan asiallisia avauksia”, Vuorinen hahmottelee.

Kunnanjohtaja kutsuu ryhmän koolle helmi-maaliskuun aikana toimien tämän jälkeen sihteerinä. Kutsun saavat alkuvaiheessa kaikki valtuustopuolueet ja Myrskylän yrittäjät, joita pyydetään nimeämään jäsenensä osaamisen ja ryhmää palvelevan näkemyksen mukaan. Ryhmä päättää ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan ja kokoonpanonsa täydentämisestä muilla jäsenillä. Ryhmän koko pyritään toiminnallisuuden vuoksi pitämään 10-15 henkilössä.

Lisätietoja:
Kunnanjohtaja Sam Vuorinen
p. 044 760 9116