Myrskylän kunta seuraa Ukrainan tilanteen kehitystä ja sen mahdollisia vaikutuksia kuntiin. Hätäilyyn ei ole syytä.

Myrskylän kunta seuraa Ukrainan tilanteen kehitystä ja sen mahdollisia vaikutuksia kuntiin. Hätäilyyn ei ole syytä.

Kuntien varautuminen on normaalia toimintaa pitkällä aikavälillä. Myrskylän kunta seuraa aktiivisesti Ukrainan sodan tilannetta. Tilanteen vaikutuksia kunnan palveluntuotantoon sekä varautumiseen arvioidaan kunnan johtoryhmässä, verkostoissa sekä yhdessä viranomaisten kanssa. Kunta tekee päätöksensä tietoon ja viranomaisohjeisiin perustuen ja viestii asukkailleen aina tarpeen vaatiessa.

Tällä hetkellä kunnan varautumisen oleellisimmat valmistelut liittyvät mahdolliseen pakolaisten vastaanottoon kriisialueilta, muu palveluntuotanto toimii ja jatkaa toimintaansa täysin normaalisti.

Sisäministeriön maahanmuutto-osasto koordinoi ja tulosohjaa Maahanmuuttovirastoa, joka vastaa pakolaisten vastaanoton järjestelyistä vastaanottokeskuksiin, vastaanottoyksiköihin tai hätämajoituksiin. Paikalliset ELY-keskukset ovat puolestaan sopineet alueensa kuntien kanssa mahdollisista pakolaisten jatkosijoituspaikoista kuntiin. Myrskylän kunnalla on voimassa oleva sopimus asiasta Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

Ylemmät viranomaiset seuraavat puolestaan tilanteen vaikutuksia koko Suomeen. Tällä hetkellä maahan ei kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa, joka edellyttäisi esimerkiksi väestönsuojien käyttöönottomääräysten antamista tai joditablettien käyttöä. Hätäilyyn ei ole syytä. Väestösuojan käyttöönotosta ilmoitetaan aina viranomaismääräyksenä, jonka jälkeen väestönsuojan käyttökuntoon laittamiselle on 72 tuntia aikaa.

Yleisiä väestönsuojia kansalaisille on lähinnä suurimmissa suomalaisissa kaupungeissa ja isoissa taloyhtiöissä (yli 1200 m2). Näille on nimetty väestönsuojanhoitaja. Maaseutumaisissa kunnissa ei pääsääntöisesti ole yleisiä väestönsuojia. Mikäli tarvetta olisi, viranomaiset ohjaisivat muihin suojatiloihin ja siirtävät ihmiset pois vaara-alueilta. Myrskylän kunnassa on kaksi väestönsuojaa tiloissa nyt toimivien henkilöiden ja toiminnan suojaamiseen.  Nämä suojat eivät ole tarkoitettu laajalle väestönosalle.

Lisäksi kunta on varmistanut omaa tietoturvaansa. On arvioitu, että erilaiset vaikuttamisyritykset ja tietojen kalastelu voi lisääntyä EU:n jäsenmaissa kriisin vuoksi. Myös kuntalaisena kodin laitteiden tietoturva kannattaa tarkastaa kuntoon. Erilaisista järjestelmistä ja sovelluksista on myös hyvä kirjautua aina ulos niiden käytön päätyttyä. Lisäksi on tärkeää seurata viranomaistiedotteita, vain luotettavia uutisia ja tarvittaessa rajoittaa niidenkin määrää, mikäli tieto ahdistaa. Myös nk. ”kotivara” kannattaa tarkastaa kuntoon. Arkea kannattaa jatkaa normaalisti pitäen kiinni rutiineista, harrastuksista ja yhteydenpidosta läheisiin. Lisäksi ukrainalaisia voi tukea parhaaksi katsomallaan tavalla luotettavien toimijoiden kautta.

Lisäksi kunta korostaa, että venäläistaustaisia tai venäjää kieltä puhuvia ei pidä syyllistää Ukrainan tilanteesta.