Myrskylän kunta tarjoaa 1–2 luokkalaisille myös aamuhoitoa

Myrskylän kunta tarjoaa 1–2 luokkalaisille myös aamuhoitoa

Myrskylän sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti kesäkuussa, että Myrskylässä tarjotaan perusopetuslain mukaista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa 1–2- luokan oppilaille. Toimintaa tarjotaan kello 7:30–17. Lain perusteiden mukaiseen toimintaan kunta saa myös valtion rahoitusta. Monissa kunnissa on taloudellisista syistä tai kysynnän vähäisyyden takia luovuttu aamutoiminnan järjestämisestä tai sitä ei ole tarjottu.

Myrskylästä käydään töissä laajalla alueella, joten aamuhoidon järjestäminen lyhentää pienen koululaisen yksinoloaikaa parhaimmillaan 1–2 h. Aamuhoidon tarjoamisen toivotaan osaltaan mahdollistavan perheille turvallisen ja hyvän arjen Myrskylässä.

Keskusteluissa on noussut esille ajatus tarjota toimintaa jo klo 6 lähtien. Lautakunnan päätöksen mukaisesti näin varhaista aloitusta ei kuitenkaan tarjota. Perusteluna on, että aikaisempi aloitus lisäisi henkilöstökuluja n. 20 000e vuodessa. Kysyntä aikaisempaan aloittamiseen on myös vähäistä.  

Laki ei estä järjestämään toimintaa suunniteltua laajempana, mutta valtion rahoitusta saa vain 7–17 väliselle ajalle. Lakisääteisestä ajasta perittävän maksun suuruus on rajattu normeissa, mutta laajemmasta ajasta voi periä lisämaksua. Jos maksu olisi esimerkiksi 50e/kk se kattaisi pienillä käyttäjämäärillä vain pienen osan kustannuksista. Kolmelta perheeltä saataisiin 1500 e/v kun kustannus olisi n. 20 000e/vuodessa.

Aamutoiminnan tarjoaminen on konkreettinen Myrskylän arkiturvallisen brändin mukainen teko. Myrskylässä tarjotaan perheille monia muitakin hyvää ja turvallista arkea tukevia palveluita, joita kaikki kunnat eivät tarjoa. Myrskylässä on viime aikoina tehty merkittäviä panostuksia perheiden hyvinvointiin, tilojen laatuun sekä ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuteen ja hyvinvointiin.

Lisätiedot: kunnanjohtaja Esa Ukkola, p. 044 729 8610, esa.ukkola@myrskyla.fi