Myrskylässä on päätetty jatkaa itsenäisenä kuntana

Myrskylässä on päätetty jatkaa itsenäisenä kuntana

Myrskylän kunnanhallitus palautti kokouksessaan 6.11.2023 talousarvion uudelleen valmisteluun. Perusteluna on kuntatalouden heikko ennustettavuus ja talouden reunaehtojen heikkeneminen syksyn kuluessa.

Merkittävin yksittäinen taustatekijä on valtionosuuksien heikko ennustettavuus. Myrskylässä valtionosuuksien muutos on kunnan kokoon suhteutettuna Suomen jyrkin. Alla on kuvattuna hyvinvointialueuudistuksen jälkeinen kehitys:  

2021 arvio hyvinvointialueuudistuksen jälkeen saatavista valtionosuuksista: 1,5 milj. €

2023 valtionosuus 1 milj. €

2024 ennuste 1 (keväällä 2023) 0,6 milj. €

2024 ennuste (syksyllä 2023) 0,4 milj. €                                                                                                                            

Kun tästä vähennetään kotikuntakorvaukset muilla paikkakunnilla opiskelevista koululaisista, erotus on:  -465 000 €

Hyvinvointialueuudistuksen myötä myös kuntien verotuloja leikattiin kaikkien kuntien osalta 12,64 prosenttiyksikköä. Päätös vähennettävästä prosenttiyksikkömäärästä tehtiin valtakunnallisesti tilanteessa, jossa ei ollut tarkkaa kuvaa siitä, miten muutos tulee lopulta vaikuttamaan yksittäisen kunnan talouden tasapainoon. Jälkikäteen arvioituna leikkuri on Myrskylän osalta ollut liian kova ottaen huomioon em. leikkaukset myös valtionosuuksiin.

Kunta maksaa jatkossa joka vuosi tuon 465 000 € valtiolle saadakseen tuottaa palveluita myrskyläläisille

Myrskylä on väkilukuun suhteutettuna suomen suurin nettohäviäjä tässä uudistuksessa. Maksumiehiksi joutuneet 13 kuntaa ovat pitäneet yhteyttä ministeriöön tilanteen korjaamiseksi. Mitään toivoa ei ole ministeriöstä annettu siitä, että asiaa korjattaisiin. Ministeriön tulkinnan mukaan olemme uudistuksen voittajia. Todennäköisesti vuonna 2026 valtionosuusjärjestelmän muuttuessa negatiiviset valtionosuudet poistuvat, mutta nykyiseen tasoon tuskin palataan. Odotusarvo on ministeriön mukaan nollataso. Tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku. Myrskylän kunnan on sopeutettava taloutensa, palvelunsa ja kuntastrategiansa tähän tilanteeseen.

Kunnanhallitus pohti maanantaina tilannetta. Yksimielinen näkemys on, että Myrskylän kunta säilyy itsenäisenä kuntana. Pysyvästi terve talous ja riittävän laadukkaasti tuotetut lain määräämät palvelut ovat itsenäisyyden edellytys.

Kuluneen vuoden aikana on taloutta tasapainotettu yksituumaisesti. Työ ei ole mennyt hukkaan, mutta tavoite on juossut edellä mainitulla tavalla karkuun.  

Selviytyäkseen Myrskylän kunnalla on käytettävissään alla olevat keinot. Ei ole mahdollista, että jokin keinoista jätettäisiin käyttämättä.   

  1. Jäljelle jääneiden resurssien keskittäminen ensisijaisesti lain määrärämien palveluiden tuottamiseen riittävän laadukkaasti ja tehokkaasti
  2. Ponnistelujen jatkaminen kunnan vetovoimaisuuden lisäämiseksi
  3. Yhteistyö yritysten kanssa. Nykyisten myrskyläläisten yritysten toimintaedellytysten varmistaminen ja uusien yritysten saaminen kuntaan
  4. Yhteistyö myrskyläläisten järjestöjen kanssa elinvoimaisuuden lisäämiseksi, ja sen varmistamiseksi, että kylällä riittää toimintaa ja tapahtumia
  5. Omaisuuden myynti
  6. Viimeisimpänä ja ikävimpinä keinona on myös veroprosentin nosto.

Nämä toimet on tehtävä etupainotteisesti mahdollisimman nopeasti, jotta tilanne saadaan hallintaan pysyvästi.

Myrskylä siis jatkaa itsenäisenä kuntana. Emme luovuta, vaan teemme ne toimet, joita itsenäisenä säilyminen edellyttää.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Esa Ukkola, esa.ukkola@myrskyla.fi, p. 044 729 8610